KONFERENCJA NAUKOWA W OBRZE, 12-13 czerwca 2018

Kościół papieża Franciszka

Obra, 12-13 czerwca 2018 r.

Wtorek, 12 czerwca

14.00 – obiad (refektarz)

15.00 – Obrady (sala profesorska):
  1. p. dr hab. Elżbieta Kotkowska, Dynamiczny obraz Kościoła papieża Franciszka.
  2. ks. dr hab. Prof. UAM A. Wojtczak, Czułość Kościoła w ujęciu papieża Franciszka.
16.15 – przerwa – kawa

16.45 – Obrady (sala profesorska):

Czytaj dalej KONFERENCJA NAUKOWA W OBRZE, 12-13 czerwca 2018

KAZANIE WYGŁOSZONE W KOCZURKACH 27 maja 2018

Żaden człowiek nie jest samotną wyspą, a już na pewno nie powinien żyć na sposób samotnej wyspy. Człowiek jest bowiem bytem relacyjnym. Relacja w filozofii Arystotelesa jest odniesieniem jednego bytu do drugiego. Relacje tworzą osobę człowieka: ojciec jest ojcem dzięki relacji do syna, a syn jest synem dzięki relacji do ojca; student jest studentem dzięki relacji do profesora a profesor jest profesorem dzięki relacji do studentów; proboszcz jest proboszczem dzięki relacji do parafian a parafianie są parafianami dzięki relacji do proboszcza. Człowiek żyje w wielorakich relacjach, ponieważ został stworzony na obraz Boga, w którym są relacje.

Czytaj dalej KAZANIE WYGŁOSZONE W KOCZURKACH 27 maja 2018

Seminarium naukowe w Legnicy 22 maja 2018

 

We wtorkowe popołudnie 22 maja ks. prof. Bogdan Ferdek oraz doktoranci z II Katedry Teologii Dogmatycznej PWT udali się do Legnicy. Tam w seminarium duchownym odbyły się kolejne warsztaty naukowe. Poprzednie spotkania poświęcone były m.in. teologii zawartej w obrzędach chrztu oraz dogmatyce obecnej w prefacjach i Kanonie Rzymskim. Owocem obu wspomnianych warsztatów stały się publikacje: Chrzest symbolem wiary oraz Canon Romanus jako locus theologicus. Ostatnia została w grudniu ubiegłego roku wręczona papieżowi emerytowi Benedyktowi XVI.

Czytaj dalej Seminarium naukowe w Legnicy 22 maja 2018