PROMOCJA KSIĄŻKI DR PAWŁA BEYGI „Tradycja anglikańska w mszale dla ordynariatów personalnych byłych anglikanów”

P. Beyga, Tradycja anglikańska w mszale dla Ordynariatów Personalnych byłych anglikanów, Opole 2018, s. 203. (Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny – Instytut Badań nad Integracją, seria: Ekumenizm i integracja, nr 33).

„W jedność chrześcijan duży wkład wniósł papież Benedykt XVI poprzez Konstytucję apostolską Anglicanorum coetibus z listopada 2009 r. Stanowi ona odpowiedź Kościoła katolickiego na liczne prośby kierowane przez grupy anglikańskich duchownych i wiernych z różnych stron świata. Pragnęli oni przystąpić do pełnej i widzialnej wspólnoty z nim. Konstytucja nie dokonuje jednak prostego włączenia byłych anglikanów w katolickie struktury, lecz pozwala konwertytom zachować to, co święte i cenne w Kościele Anglii. Wszystkie te elementy znalazły swoje miejsce w specjalnej księdze liturgicznej: Divine Worship: The Missal z 2015 r. Temu mszałowi poświęcona jest książka, której autorem jest dr Paweł Beyga (…).  Czytaj dalej PROMOCJA KSIĄŻKI DR PAWŁA BEYGI „Tradycja anglikańska w mszale dla ordynariatów personalnych byłych anglikanów”

KONFERENCJA NAUKOWA „Actuality of the Schleiermacher’s Philosophy”

Friedrich Schleiermacher’s 250th birthday born in Wrocław, theologian, philosopher of religion, reformer of universities
Wrocław, Wednesday, November 21, 2018

Cześć I:

International Scientific Conference „Actuality of the Schleiermacher’s Philosophy”

9:00 – 14:00

Kamienica pod Aniołami

ul. Kazimierza Wielkiego 31-33

prof. dr hab. Gunter Scholtz (Bochum) Friedrich Schleiermacher and His Philosophy

dr hab. Leszek Kleszcz (Wrocław) Schleiermacher and Hermeneutic

dr Joel Burnell (Wrocław) Schleiermacher and Bohoeffer

prof. dr hab. Maciej Manikowski (Wrocław) Religion: Schleiermacher, Fries and Otto

ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (Wrocław) Schleiermachers Christologie

Część II:

16:00- 17:00 A walk around the Quarter of Mutual Respect with Dr. Janusz Witt

18:00 – 19:00 Schleiermacher and Wrocław

prof. dr hab. Wojciech Szczerba i prof. dr hab. Maciej Manikowski

Kościół Opatrzności Bożej

ul. Kazimierza Wielkiego 29 Czytaj dalej KONFERENCJA NAUKOWA „Actuality of the Schleiermacher’s Philosophy”