KONFERENCJA Chrystologie w perspektywie ekumenicznej

VII EDYCJA CYKLU: WSPÓŁCZESNE CHRYSTOLOGIE

 Chrystologie w perspektywie ekumenicznej

Krajowa konferencja chrystologiczna organizowana przez

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

i Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

pod patronatem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

17-18 listopada (piątek-sobota) 2017

Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów w Bagnie

(55-120 Oborniki Śląskie, Bagno nr 86)

PROGRAM

17 listopada (piątek)

14.3014.45 Otwarcie konferencji

prof. dr hab. Bogdan Ferdek (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Sesja pierwsza 14.45 – 17.00 przewodniczy: ks. dr hab. Wojciech Szukalski, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wykłady z udziałem studentów – po wykładach dyskusja

prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Narodzenie Zbawiciela – kulminacją historii zbawienia w Magnificat (BWV 243a) Jana Sebastiana Bacha                                                         

prof. dr hab. Jerzy Szymik (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Syn jako hilasterion. Ekumeniczny wymiar chrystologii J. Ratzingera/Benedykta XVI

dr Przemysław Sawa (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Chrystus i Kościół. Teologia J. Ratzingera w kontekście dialogu ekumenicznego

prof. dr hab. Janusz Królikowski, dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie „Theologia crucis” Lutra i jej aktualność

17.0017. 15 przerwa

17.1518.15 Warsztaty naukowe  – prowadzący: ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

mgr-lic. Krzysztof Wolnica (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) – Chrystologia Johna Wesleya i Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

mgr-lic. Julian Nastałek (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) – „Extra Calvinisticum”  wczoraj i dziś. Jak rozumieć zjednoczenie natury boskiej i ludzkiej Jezusa Chrystusa?

mgr Wiktor Trojnar (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) – Sperancyjny aspekt teologii krzyża w myśli Martina Lutra i Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

 18 listopada (sobota)

Sesja druga 8.45 – 10.30 przewodniczy: prof. dr hab. Jan Krasicki (Uniwersytet Wrocławski)

Wykłady z udziałem studentów – po wykładach dyskusja

prof. dr hab. Jarosław Moskałyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Motyw protestancki w tle unii brzeskiej

prof. dr hab. Leon Miodoński (Uniwersytet Wrocławski) – Chrystus jako „Nowy Adam” – uwagi do chrystologii Jakoba Boehme

dr Piotr Jaworski (Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie)Czy filantropia przynosi człowiekowi zbawienie? Współczesne spojrzenie chrześcijan na kwestię usprawiedliwienia

10.30-11.00 przerwa

Sesja trzecia 11.00 – 13.15, przewodniczy: ks. dr hab. Paweł Kiejkowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Jan Krasicki (Uniwersytet Wrocławski) – Chrystus w Petersburgu. Artystyczna chrystologia Fiodora Dostojewskiego (na przykładzie powieści „Idiota”)

dr Andrzej Dudek (Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie)Obraz Chrystusa w różnych wersjach wschodniej anafory św. Jana Chryzostoma

mgr-lic. Paweł Beyga (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) – Chrystologia Alfonsa Nossola

dr hab. Piotr Lorek, dziekan Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu – Nie-dualistyczna rzeczywistość bosko-ludzka jako nieustanne wcielenie w ujęciu Williginsa Jägera

13.15 Zakończenie konferencji

prof. dr hab. Jarosław Moskałyk, kierownik Zakładu Teologii Dogmatycznej, Fundamentalnej i Ekumenizmu (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

 

 

„O ODPUSTACH 500 LAT PÓŹNIEJ. EKUMENICZNA LEKTURA 95 TEZ KS. DR. MARCINA LUTRA”

Ökumenisch über Ablässe. Die Thesen des Pfarres Doktors Martin Luther gelesen nach 500 Jahren

  

  1. Die Geschichte der Ablässe
  2. Die ersten drei Thesen
  3. Der Ablass und die Frömmigkeit
  4. Der Ablass und die Göttliche Strafe
  5. Der Ablass und das Fegefeuer
  6. Die theologische Kritik über die Ablässe
  7. Der Ablass und die Taten
  8. Der Schatz der Kirche im Kontext communio sanctorum

 Statt des Schlusses – ein Interview: Ökumenismus als der Weg vom Konflikt bis zur Gemeinschaft

 Anhang: Predigten und Vorlesungen, gehalten im Rahmen der Breslauer ökumenischen Wochen

 Als den Ausgangspunkt der Reformation nimmt man die Verkündung der 95 Thesen vom Priester Dr. Martin Luther an. Luthers Thesen trafen den Nerv der Zeit, der der Wunsch nach der Reform der Kirche war. Innerhalb von 14 Tagen umrundeten sie die Welt, was Luther mit dem Kommentar versehen hat, „als ob der Engel sie vor die Augen aller Deutschen gestellt hätte“. Die Thesen Luthers dürfen nicht dämonisiert werden. Sie knüpften an die akademische Sitte an. Nach den Universitätsstatuten war Luther verpflichtet, neben den Vorlesungen auch die wissenschaftlichen Dispute zu führen. 500 Jahre nach der Verkündung der 95 Thesen Luthers ist es wertvoll, den Disput mit den Thesen Luthers aufs Neue aufzunehmen. Luthers Thesen waren ein Funke, der den Konflikt entfachte und deshalb, durch die Diskussion über die Thesen, soll sich die Rückkehr zur Einheit vollziehen. Czytaj dalej „O ODPUSTACH 500 LAT PÓŹNIEJ. EKUMENICZNA LEKTURA 95 TEZ KS. DR. MARCINA LUTRA”

Kazanie wygłoszone w Leśnicy 29.10.2017

500 lat temu 31 października 1517 roku ks. dr Marcin Luter opublikował 95 tez dotyczących odpustów. Pierwsza z tych 95 tez głosi, że „Gdy Pan i Mistrz nasz Jezus Chrystus powiada: Pokutujcie, to chce, aby całe życie wiernych było nieustanną pokutą”. Pierwsza teza Marcina Lutra nawiązuje do pierwszych słów, którymi Chrystus rozpoczął swoje nauczanie: μετανοειτε (Mk 1, 15). Greckie słowo μετανοια tłumaczone jest jako:  zmiana myśli, odwrócenie myśli, nawracanie się. Istotę owej metanoi można oddać słowami Apostoła Pawła z przeczytanego fragmentu 1 Tes 1, 9. Apostoł chwali Tesaloniczan za to, że  nawrócili się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu. Apostoł posługuje się słowem στρεφω, które można tłumaczyć jako: odmieniać się, przekształcać się, nawracać się. Ma ono podobne znaczenie jak słowo  μετανοια – zmiana myśli, odwrócenie myśli, nawracanie się. Metanoja – pokuta – nawrócenie jest więc również odwróceniem się od służby bożkom, a zwróceniem się do służby Bogu żywemu. Tak rozumiane nawrócenie jest stałym postulatem wiary. Całe życie wiernych powinno być nawracaniem się od bożków do służby Bogu żywemu. Czytaj dalej Kazanie wygłoszone w Leśnicy 29.10.2017