Wyjazd naukowy do Rzymu (10.12.2017-13.12.2017)

1 dzień

W niedzielę rano 10 grudnia rozpoczął się wyjazd naukowy, w którym wzięli udział: ks. prof. Bogdan Ferdek, ks. Julian Nastałek, ks. Tomasz Bunikowski, ks. Wiktor Trojnar oraz Paweł Beyga. Celem było Wieczne Miasto, w którym mieli spędzić cztery dni. Po wylądowaniu na rzymskim lotniku Ciampino swoje kroki skierowali do bazyliki watykańskiej, gdzie uczestniczyli w łacińskich nieszporach kanonickich celebrowanych przy ołtarzu Katedry św. Piotra. Łacina z jednej strony ukazała powszechność Kościoła, a z drugiej pozwolił uczestnikom liturgii śpiewać w jednym języku. Fioletowy kolor kap przypominał o rozpoczynającym się drugim tygodniu adwentu, a jednocześnie na placu świętego Piotra widoczna już była choinka z Polski oraz szopka bożonarodzeniowa.

2 dzień

Dzień drugi rozpoczął się od porannej Mszy świętej w bazylice watykańskiej przy relikwiach św. Piusa X. Po niej uczestnicy wyjazdu udali się do Kongregacji Nauki Wiary – dawnego Świętego Oficjum. Ta watykańska instytucja jest jednym z najważniejszych urzędów Stolicy Apostolskiej, ponieważ ma ona za zadanie strzec katolickiej doktryny przed wypaczeniami i błędami. Tam mieli okazję zobaczyć i przeglądnąć m.in. Indeks ksiąg zakazanych z lat czterdziestych ubiegłego wieku, kaplicę oraz niedostępny dla turystów taras na dachu Kongregacji Nauki Wiary. Stamtąd rozpościera się panorama Rzymu, podobnie księgi i dokumenty zebrane pod dachem Kongregacji Nauki Wiary pozwalają ujrzeć skomplikowany krajobraz teologicznych problemów przeszłości i teraźniejszości Kościoła. Nie bez znaczenia jest fakt, że w tym budynku przez ponad dwadzieścia lat pracował jako prefekt kongregacji Joseph Ratzinger – późniejszy papież Benedykt XVI.

Po wizycie w Kongregacji Nauki Wiary ks. prof. Bogdan Ferdek udał się na półgodzinną prywatną audiencję z papieżem emerytem Benedyktem XVI. Okazją do spotkania było wręczenie książki o Kanonie Rzymskim dedykowanej papieżowi z okazji jego dziewięćdziesiątej rocznicy urodzin. Stanowi ona efekt pracy zespołu badawczego, którym kierował ks. prof. Bogdan Ferdek, a złożonego z doktorantów z II Katedry Teologii Dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Badacze w przygotowaniu książki często sięgali po prace Josepha Ratzingera, który wielokrotnie pisał i wypowiadał się na temat liturgii.

W tym samym czasie doktoranci udali się w podziemia Bazyliki św. Piotra, aby uklęknąć przy relikwiach Księcia Apostołów. Zazwyczaj pielgrzymi i turyści odwiedzają jedynie miejsce pochówku papieży, natomiast na niższy poziom wchodzą małe grupy po specjalnej rezerwacji. Rzeczywiście, Chrystus zbudował swój Kościół na Piotrze, a chrześcijanie wznieśli monumentalną świątynię dokładnie nad grobem Księcia z apostołów.

Popołudniu przeznaczony był na odwiedziny rzymskiej uczelni Gregorianum. Dziekanem wydziału teologicznego jest Polak – jezuita o. Dariusz Kowalczyk. Spotkanie z tym teologiem było okazją nie tylko do serdecznej rozmowy i wymiany myśli, lecz także do zwiedzenia budynku rzymskiej uczelni, która kryje dwa szczególne miejsca. Pierwszym jest sala wykładowa, której wystrój przetrwał prawie w niezmienionym stanie przez sto lat. Drugim miejscem, które warto odwiedzić jest taras na dachu Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Widać z niego piękną panoramę Rzymu z monumentalną Bazyliką św. Piotra na czele. Duże wrażenie zrobiła też biblioteka i czytelnia. Pomimo godziny osiemnastej spotkać można było pilnych studentów z całego świata, którzy korzystając z książek i czasopism przygotowywali swoje prace lub uczyli się do egzaminów. Studiowanie bowiem to nie tylko uczęszczanie na wykłady, lecz także praca własna – nieraz do późna.

3 dzień

O poranku po Mszy celebrowanej w Bazylice św. Piotra uczestnicy wyjazdu udali się do Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan niedaleko Watykanu. Instytucja ta powstała w czasie obrad II Soboru Watykańskiego, a obecnie jej zadaniem jest promowanie oraz rozwijanie dialogu ekumenicznego. Także z tego miejsca rozpościera się panorama Wiecznego Miasta, nad którym góruje kopuła Bazyliki Watykańskiej. Na zauważenie zasługuje fakt, iż w urzędach Kurii Rzymskiej pracują duchowni i świeccy z całego świata, a pośród nich wielu księży z Polski.

Po wizycie w rzymskiej dykasterii przyszedł czas na zakupy. Księgarnie Rzymu posiadają w swojej ofercie wiele tytułów, których próżno szukać w polskich bibliotekach oraz sklepach specjalistycznych. Przeglądanie zagranicznych pozycji teologicznych w różnych językach pozwoliło doktorantom zobaczyć z jednej strony powszechność Kościoła, a z drugiej zapoznać się ze światową teologią, a tym samym poszerzyć swoje perspektywy badawcze.

We wtorkowy wieczór ks. Wiktor Trojnar koncelebrował Mszę świętą w Bazylice św. Piotra z papieżem Franciszkiem z okazji święta Matki Bożej z Guadalupe nazywanej czasami „Matką obu Ameryk”. Długa kolejka oczekujących na wejście do bazyliki pozwalała na chwilę poczuć się jak w Meksyku i usłyszeć język Maryi przemawiającej do Juana Diego.

4 dzień

Środa była ostatnim dniem pobytu w Rzymie i w ostateczności sprowadził się do porannego spakowania i wyjazdu na lotnisko. Oczekując na samolot i spoglądając na bilet do rzymskiego metra okazało się, że wyprawa do Rzymu trwała około siedemdziesięciu dwóch godzin. Do Wiecznego Miasta można przyjeżdżać z różnych powodów i spoglądać na nie z różnej perspektywy. Dla wrocławskiego profesora i jego studentów tą perspektywą w grudniu 2017 roku była teologia. Oprócz bagażu z książkami seminarzyści zabrali ze sobą do Polski piękne wspomnienia i doświadczenie teologii, która jest wiecznie młoda, otwiera nowe perspektywy oraz przekracza granice.

                                                                                                               Paweł Beyga

KONFERENCJA „Jakub Böhme z perspektywy 500-lecia reformacji”

 

KONFERENCJA

Jakub Böhme z perspektywy 500-lecia reformacji”

W programie:

11:00 – 13:00 „Wschodząca Jutrzenka. W hołdzie Jakubowi Böhme” – film. Reżyseria: Max Hopp, Jan Korthäuer, Ronald Steckel, Klaus Weingarten.

13:00 – 14:00 Przerwa kawowa

14:00 – 14:40 Aurora Jakuba Böhme w świetle 4 zasad reformacji” – wykład
ks. prof. Bogdana Ferdka z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

14:50 – 15:40 „Druga reformacja Jakuba Böhme” – wykład dr. hab. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego Leona Miodońskiego.

15:40 – 16:40 Poczęstunek

17:00 – 18:00 Koncert muzyki renesansowej – w wykonaniu Eleni Triady Joannidou wraz z zespołem muzyków i wokalistów pod dyr. Piotra Łykowskiego, dziekana Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu

Patronat: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego

Miejsce i data konferencji: 30 listopada 2017 r., godz. 11.00 Miejski Dom Kultury ul. Parkowa 1 w Zgorzelcu.

Obchody 500 – lecia Reformacji są okazją, aby wspomnieć Jakoba Böhmego. Urodził się on 29 lat po śmierci ks. dr Marcina Lutra – w 1575 r.,  i 58 lat po opublikowaniu przez Lutra 95 tez o odpustach w 1517 r. W najbardziej znanym dziele Böhmego – Aurora, można usłyszeć echo pierwszej tezy Lutra: „Gdy Pan i Mistrz nasz Jezus Chrystus powiada: Pokutujcie, to chce, aby całe życie wiernych było nieustanna pokutą”. Böhme daje wskazówki jak można osiągnąć nieustannie trwającą pokutę[1] lub jak uprawiać codzienną pokutę[2]. Skoro w Aurorze można usłyszeć echo pierwszej tezy Lutra, zasadnym jest problem, czy można w niej również usłyszeć echo czterech podstawowych zasad Reformacji? Tymi czterema zasadami Reformacji są: sama łaska, sam Chrystus, sama wiara, samo Pismo.

Czytaj dalej KONFERENCJA „Jakub Böhme z perspektywy 500-lecia reformacji”