KONFERENCJA NAUKOWA Sacrum w przestrzeni miasta, Zabrze 23-24 października

Kult maryjny w Kościele na przykładzie nowenny ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Uroczystość konsekracji kościoła św. Andrzeja w Zabrzu miała miejsce 6 maja 1868 roku. Było to za pontyfikatu papieża bł. Piusa IX, który po Apostole Piotrze najdłużej rządził Kościołem, bo aż 32 lata – od 1846 do 1878 r. Dla porównania Jan Paweł II, który beatyfikował Piusa IX 3 września 2000, rządził Kościołem 27 lat. Pius IX był promotorem kultu maryjnego. W 1854 r. ogłosił on dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Za jego pontyfikatu w 1858 r. dokonały się objawienia Matki Bożej w Lourdes. Również nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy ma swoją prehistorię za pontyfikatu Piusa IX. Pontyfikat Piusa IX przyczynił się więc do wzrostu kultu maryjnego w Kościele. Kult ten musi jednak podlegać odnowie zainicjowanej przez Sobór Watykański II i papieża św. Pawła VI. Sobór Watykański II poświęcił VIII rozdział Konstytucji dogmatycznej o Kościele Najświętszej Maryi Pannie w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Nigdy wcześniej w swoich dziejach Kościół w tak wszechstronny sposób nie wypowiedział się o Matce Pana. Z kolei papież Paweł VI opublikował w 1974 r. adhortację, czyli zachętę, poświęconą odnowie kultu maryjnego. Od pierwszych słów adhortacji nazywana jest ona Marialis cultus, co znaczy kult maryjny. Kult maryjny musi być zatem kształtowany przez wytyczne zawarte w obydwóch dokumentach. Również nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy musi być odnowiona w świetle soborowej Konstytucji i papieskiej adhortacji. Jak zatem należy kształtować i rozwijać nowennę ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w oparciu o VIII rozdział Konstytucji dogmatycznej o Kościele i adhortację Marialis cultus? Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba najpierw przedstawić pokrótce historię nowenny, następnie wytyczne dotyczące odnowy kultu maryjnego zawarte w soborowej Konstytucji i Marialis cultus i wreszcie – propozycję odnowy nowenny w świetle Konstytucji i Adhortacji.  Czytaj dalej KONFERENCJA NAUKOWA Sacrum w przestrzeni miasta, Zabrze 23-24 października

KONFERENCJA NAUKOWA Jasnogórska Matka i Naród. Z Bogurodzicą ku polskiej wolności myśli i czynu. Jasna Góra 22-23 października

 

Rozumienie obecności Maryi w narodzie

Na Jasnej Górze szczególnie często wypowiadane są słowa o obecności Maryi w dziejach narodu polskiego. Przykładowo dla papieża Jana Pawła II sześćsetlecie Jasnej Góry świadczy „o szczególnej obecności Bogarodzicy w dziejach naszego narodu”[1]. Na obecność Maryi w narodzie należy spojrzeć poprzez pryzmat encykliki Jana Pawła II Redemptoris Mater. Obecność Maryi jest jednym z centralnych tematów tej encykliki. Wyrażenie obecność w odniesieniu do Maryi pojawia się w tej encyklice aż czternaście razy. Encyklika Redemptoris Mater inspiruje do teologicznego doprecyzowania wyrażenia obecność MaryiCzytaj dalej KONFERENCJA NAUKOWA Jasnogórska Matka i Naród. Z Bogurodzicą ku polskiej wolności myśli i czynu. Jasna Góra 22-23 października

KONFERENCJA NAUKOWA Kategoria końca w filozofii i teologii

Kudowa–Zdrój 27-29.09.2018

czwartek 27 września

Zwiedzanie Kaplicy Czaszek w Czermnej

14.00-18.00

Joachim Piecuch (UO), W polu gry skończoności i nieskończoności – wątek egzystencjalny i intelektualny

Stanisław Kijaczko (UO), Epistemologiczne i ontologiczne przesłanki teleologii końca

Leszek Kleszcz (UWr), Koniec historii

Piotr Liszka (PWT), Koniec kosmosu w kontekście paruzji

piątek 28 września

Janusz Królikowski (UPJP), „Dzień zaduszny” – katolickie doświadczenie końca

Ilona Błocian (UWr), Interpretacja Apokalipsy św. Jana w „Odpowiedzi Hiobowi” Junga

Jan Krasicki (UWr), Koniec i „pragnienie”  końca.  Eschatologia Mikołaja Bierdiajewa

Jacek Prokopski (PWr), Problem śmierci w egzystencjalnej filozofii Martina Heideggera

Wiktor Trojnar (PWT), Vita mutatur non tollitur. Koniec bez końca?

Wojciech Grygiel (UPJP), Kategoria końca z perspektywy teologii ewolucyjnej

Bogdan Ferdek (PWT), Dwie nadzieje na koniec końca: Ernst Bloch i Joseph Ratzinger/Benedykt XVI

Leon Miodoński (UWr), Wizja końca świata w pietystycznym milenaryzmie

Krzysztof Wolnica (PWT), Koniec świata w pismach J. Wesleya i J. Ratzingera w kontekście współczesnej eschatologii

sobota 29 września

Agnieszka Łoza (PWT), Koniec w relacji do ratio i Logosu

Paweł Beyga (PWT), Wybrane wątki eschatologiczne w liturgii pogrzebu w Zwyczajnej oraz Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego

Joanna Giel (UWr), Gdy koniec wyznacza początek, czyli o uświęceniu na podstawie pieśni ewangelickich