KONFERENCJA NAUKOWA WSPÓŁCZESNE CHRYSTOLOGIE

godz. 8.40 – otwarcie obrad

ks. prof. UMK dr hab. Daniel Brzeziński (UMK Toruń) – Liturgia jako anamneza Misterium Chrystusa

o. prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP (UAM Poznań) Liturgia jako objawienie Misterium Chrystusa w ujęciu Salvatore Marsiliego OSB

ks. prof. UAM dr hab. Dariusz Kwiatkowski (UAM Poznań) Zbawcza obecność Chrystusa w liturgii na podstawie konstytucji liturgicznej Sacrosanctum Concilium i Katechizmu Kościoła Katolickiego

ks. dr Michał Popowski (KUL Lublin) – Sakramentalna obecność Jezusa Chrystusa i Jego zbawczego dzieła w liturgii sakramentu chrztu świętego w świetle przepowiadania papieża Benedykta XVI.

s. prof. dr hab. Adelajda Sielepin (UPJPII Kraków) Chrystologia w chrześcijańskiej inicjacji

ks. dr Łukasz Pondel (WSD Kalisz) – Chrystologia liturgiczna według modelu chrystologii integralnej antropologicznie ukierunkowanej czyli chrystologii proegzystencji

godz. 11.30 – 12.00 Przerwa

ks. dr Mateusz Potoczny (UO Opole) – Chrystologia eucharystycznych anafor orientalnych na przykładzie modlitwy Addaja i Mariego

ks. dr Przemysław Sawa (UŚ Katowice) Chrystologia w tekstach i obrzędach Liturgii św. Jana Chryzostoma

Przerwa do godz. 15.00

ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT Wrocław) Chrystus jako Sługa świątyni

ks. mgr Julian Nastałek (PWT Wrocław) – Chrystus – Baranek Boży w liturgii. Implikacje dogmatyczne

ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski (UPJPII Tarnów) – Chrystologia liturgii: Wniebowstąpienie Chrystusa w teologii i doświadczeniu liturgicznym

ks. dr Sławomir Jeziorski – Akcenty chrystologiczne w modlitwach mszalnych okresu wielkanocnego

godz. 16:20 – 16.40 Przerwa

ks. mgr Krzysztof Wolnica (WST Jana Łaskiego w Warszawie) – Chrystus w liturgii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego

ks. dr Piotr Rossa (WSD Kalisz) – Jedyność i powszechność zbawcza Jezusa Chrystusa w wybranych tekstach liturgicznych

 

Sobota, 17 listopada 2018 r.

godz. 9.00

ks. dr Andrzej Dudek (UPJPII Tarnów) – Koncepcja kapłaństwa (chrystusowego, powszechnego i ministerialnego) w tekstach liturgicznych przed i po II Soborze Watykańskim

dr Paweł Beyga (PWT Wrocław) – Romano Guardiniego chrystologia liturgii

ks. mgr Dariusz Kuliński (PWT Wrocław) – Chrystologia eucharystyczna w ujęciu Brunona Fortego

godz. 10.00 – 10.30 Przerwa

ks. mgr Wiktor Trojnar (PWT Wrocław) Teologiczne znaczenie materii sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w świetle chrystologii J. Ratzingera/Benedykta XVI

ks. prof. dr hab. Marek Pyc (UAM Poznań) – Obecność Chrystusa w Eucharystii

 

KONFERENCJA NAUKOWA Sacrum w przestrzeni miasta, Zabrze 23-24 października

Kult maryjny w Kościele na przykładzie nowenny ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Uroczystość konsekracji kościoła św. Andrzeja w Zabrzu miała miejsce 6 maja 1868 roku. Było to za pontyfikatu papieża bł. Piusa IX, który po Apostole Piotrze najdłużej rządził Kościołem, bo aż 32 lata – od 1846 do 1878 r. Dla porównania Jan Paweł II, który beatyfikował Piusa IX 3 września 2000, rządził Kościołem 27 lat. Pius IX był promotorem kultu maryjnego. W 1854 r. ogłosił on dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Za jego pontyfikatu w 1858 r. dokonały się objawienia Matki Bożej w Lourdes. Również nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy ma swoją prehistorię za pontyfikatu Piusa IX. Pontyfikat Piusa IX przyczynił się więc do wzrostu kultu maryjnego w Kościele. Kult ten musi jednak podlegać odnowie zainicjowanej przez Sobór Watykański II i papieża św. Pawła VI. Sobór Watykański II poświęcił VIII rozdział Konstytucji dogmatycznej o Kościele Najświętszej Maryi Pannie w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Nigdy wcześniej w swoich dziejach Kościół w tak wszechstronny sposób nie wypowiedział się o Matce Pana. Z kolei papież Paweł VI opublikował w 1974 r. adhortację, czyli zachętę, poświęconą odnowie kultu maryjnego. Od pierwszych słów adhortacji nazywana jest ona Marialis cultus, co znaczy kult maryjny. Kult maryjny musi być zatem kształtowany przez wytyczne zawarte w obydwóch dokumentach. Również nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy musi być odnowiona w świetle soborowej Konstytucji i papieskiej adhortacji. Jak zatem należy kształtować i rozwijać nowennę ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w oparciu o VIII rozdział Konstytucji dogmatycznej o Kościele i adhortację Marialis cultus? Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba najpierw przedstawić pokrótce historię nowenny, następnie wytyczne dotyczące odnowy kultu maryjnego zawarte w soborowej Konstytucji i Marialis cultus i wreszcie – propozycję odnowy nowenny w świetle Konstytucji i Adhortacji.  Czytaj dalej KONFERENCJA NAUKOWA Sacrum w przestrzeni miasta, Zabrze 23-24 października

KONFERENCJA NAUKOWA Jasnogórska Matka i Naród. Z Bogurodzicą ku polskiej wolności myśli i czynu. Jasna Góra 22-23 października

 

 

Rozumienie obecności Maryi w narodzie

Na Jasnej Górze szczególnie często wypowiadane są słowa o obecności Maryi w dziejach narodu polskiego. Przykładowo dla papieża Jana Pawła II sześćsetlecie Jasnej Góry świadczy „o szczególnej obecności Bogarodzicy w dziejach naszego narodu”[1]. Na obecność Maryi w narodzie należy spojrzeć poprzez pryzmat encykliki Jana Pawła II Redemptoris Mater. Obecność Maryi jest jednym z centralnych tematów tej encykliki. Wyrażenie obecność w odniesieniu do Maryi pojawia się w tej encyklice aż czternaście razy. Encyklika Redemptoris Mater inspiruje do teologicznego doprecyzowania wyrażenia obecność MaryiCzytaj dalej KONFERENCJA NAUKOWA Jasnogórska Matka i Naród. Z Bogurodzicą ku polskiej wolności myśli i czynu. Jasna Góra 22-23 października