PLAN NABOŻEŃSTW ORAZ SPOTKAŃ EKUMENICZNYCH WROCŁAW 2018

Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15,6)

24 stycznia (środa), godz. 17.00

Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184

Moc współpracy. Debata: Społeczny wymiar ekumenizmu

JE bp Ryszard Bogusz,  prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

JE bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej

Agnieszka Nosowska (Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej i Wspólnota św. Idziego)

Andrzej Fober (Śląski Oddział Zakonu Joannitów)

Dominik Golema (Rzecznik ds. Dialogu Społecznego)

Debatę poprowadzi Małgorzata Jaszczuk-Surma z Fundacji Obserwatorium Społeczne

Czytaj dalej PLAN NABOŻEŃSTW ORAZ SPOTKAŃ EKUMENICZNYCH WROCŁAW 2018