KONFERENCJA NAUKOWA Wokół adhortacji Amoris leatitia

Ewangelia małżeństwa

Wokół adhortacji Amoris leatitia papieża Franciszka

Obra, 13-14 czerwca 2017 r.

Wtorek, 13 czerwca

14.00 – obiad (refektarz)

15.00 – Obrady (sala profesorska- wystąpienia po 30 minut):

1. ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński, Małżeństwo i rodzina jako wspólne dobro wszystkich chrześcijan.

2. ks. prof. dr hab. Marek Pyc, Objawiona w Jezusie Chrystusie tajemnica chrześcijańskiej rodziny. Refleksja na kanwie adhortacji papieża Franciszka Amoris laetitia,

16.00 – przerwa – kawa

16.30 – Obrady (sala profesorska – wystąpienia po 20 minut):

3. dr hab. Elżbieta Kotkowska, Wyłączność małżeństwa a zazdrość,

4. ks. mgr Maciej Dalibor, Teologiczna cnota miłości w ujęciu Amoris Laetitia,
Familiaris consortio oraz Deus caritas est,

5. mgr-lic. Paweł Beyga, Łaska sakramentu małżeństwa na podstawie lex orandii liturgii ślubnej,

6. Dyskusja

18.00 – kolacja (refektarz)

20.00 – Spotkanie przyjacielskie (sala profesorska)

Środa, 14 czerwca

7.00 – Msza św. z Jutrznią (kaplica seminaryjna)

Śniadanie (refektarz)

9.00 – Obrady (sala profesorska – wystąpienia po 30 minut):

1 ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, Nierozerwalności małżeństwa w aspekcie
dogmatyczno-historycznym,

2. ks. dr hab. Jarosław Lipniak, Amoris Laetitia – owoc hermeneutyki ciągłości,
czy okołosynodalnego zamętu?

10.00 – przerwa – kawa

10.30 – Obrady (sala profesorska – wystąpienia po 20 minut):

3. ks. dr hab. prof. UAM Maciej Olczyk, Problematyka gender w katolickim wychowaniu do miłości? Stanowisko papieża Franciszka w świetle Amoris laetitia 285-286,

4 ks. dr hab. Paweł Kiejkowski, Zapytania wokół antropologii Amoris laetitia,

5. mgr Katarzyna Halkowicz, Problem Komunii Świętej dla żyjących w
niesakramentalnych związkach małżeńskich,

6. Dyskusja

12.30 – Obiad (refektarz)

KAZANIE PRYMICYJNE WYGŁOSZONE DLA KS. WIKTORA TROJNARA, 28.05.2017

   Na początku różańca modlimy się o pomnożenie wiary, wzmocnienie nadziei i rozpalenie miłości. Wiara, nadzieja i miłość są trzema cnotami boskimi. Zazwyczaj słyszymy w kazaniach o wierze i miłości. Natomiast mniej słyszymy o nadziei. Dzisiejsza uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego jest świętem nadziei. Papież Benedykt XVI napisał encyklikę o nadziei Spe salvi. Według tej encykliki nadzieja jest oczekiwaniem dobra od przyszłości. Chrześcijańska nadzieja jest oczekiwaniem największego Dobra od przyszłości, którym jest sam Bóg. On jest Pierwowzorem człowieka, którego stworzył na swój obraz. Dlatego człowiek jako obraz Boga może znaleźć szczęście tylko w swoim Pierwowzorze, czyli w Bogu. To szczęście człowieka w Bogu nazywamy niebem.

Czytaj dalej „KAZANIE PRYMICYJNE WYGŁOSZONE DLA KS. WIKTORA TROJNARA, 28.05.2017”