PLAN NABOŻEŃSTW ORAZ SPOTKAŃ EKUMENICZNYCH WROCŁAW 2018

Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15,6)

24 stycznia (środa), godz. 17.00

Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184

Moc współpracy. Debata: Społeczny wymiar ekumenizmu

JE bp Ryszard Bogusz,  prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

JE bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej

Agnieszka Nosowska (Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej i Wspólnota św. Idziego)

Andrzej Fober (Śląski Oddział Zakonu Joannitów)

Dominik Golema (Rzecznik ds. Dialogu Społecznego)

Debatę poprowadzi Małgorzata Jaszczuk-Surma z Fundacji Obserwatorium Społeczne

28 stycznia (niedziela), godz. 17.00

Ewangelicki Kościół Opatrzności Bożej, ul. Kazimierza Wielkiego 29

Kazanie: JE Najprzewielebniejszy Jerzy Pańkowski, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny)

29 stycznia (poniedziałek), godz. 18.00

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna, ul. Św. Jadwigi 12

Rozmowa trzech Rektorów o wolności

Udział biorą:

JM prof. dr hab. Adam Jezierski, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

JM ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego

JM prof. EWST dr hab. Wojciech Szczerba, Rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej

Moderator: Dariusz Bruncz, Redaktor Naczelny Ekumenizm.pl

30 stycznia (wtorek), godz. 18.00

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny Pokoju Bożego, ul. Worcella 28

Kazanie: pastor Dawid Pacyniak (Kościół Chrześcijan Baptystów)

31 stycznia (środa), godz. 18.00

Polskokatolicka Katedra św. Marii Magdaleny, ul. Szewska 10

Kazanie: ks. mitrat Jerzy Szczur (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny)

1 lutego (czwartek), godz. 18.00

Kościół Chrześcijan Baptystów, ul. Kłodnicka 2

Kazanie: ks. Piotr Mikołajczak (Kościół polskokatolicki)

2 lutego (piątek), godz. 17.00

Rzymskokatolicki kościół św. Antoniego parafii św. Mikołaja, ul. św. Antoniego 30

Kazanie: ks. Paweł Meler, asystent Zwierzchnika Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego)

4 lutego (niedziela), godz. 17.00

Prawosławna Katedra Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, ul. św. Mikołaja 40

Kazanie: ks. biskup Waldemar Pytel, Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego)

1 marca (czwartek), godz. 17.00

Światowy Dzień Modlitwy Kobiet: Boże stworzenie jest bardzo dobre

(Zainicjowała go w 1887 roku Mary Ellen James z Kościoła Prezbiteriańskiego. Od tej pory nabożeństwo co roku przygotowują kobiety z innego kraju, w br. z Surinamu ).

Kamienica pod Aniołami, ul. Kazimierza Wielkiego 31-33

Kazanie: Lucyna Seredyńska (Kościół Chrześcijan Baptystów)