KONFERENCJA ZAGRANICZNA Rozwój doktryny chrześcijańskiej według św. Jana Henryka Newmana a wprowadzanie synodalności w Kościele niemieckim

LEUTERSDORF 11.XI.2019 (poniedziałek)

              10.00-17.00

ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, Wprowadzenie 

ks. mgr-lic. Andrzej Glombitza, Założenia synodalności Kościoła w Niemczech

br. Karol Matecki, Biografia naukowa św. Jana Henryka Newmana

ks. mgr Jacek Nowak, Rozwój doktryny według św. Jana Henryka Newmana w relacji do hermeneutyki ciągłości Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

dr Paweł Beyga, Synodalność Kościoła niemieckiego w świetle eklezjologii św. Jana Henryka Newmana

Dyskusja

Obiad na Löbauer Berg (Löbau – górnołużyckie Lubij)

Zwiedzanie Herrnhut – praktycznej realizacji eklezjologii biskupa Nikolausa Ludwiga von Zinzendorfa

Dyskusja przy kawie w herrnhuckiej fabryce adwentowo- bożonarodzeniowych gwiazd: Zinzendorf i Newman – co ich dzieli i łączy?