IX EDYCJA CYKLU „WSPÓŁCZESNE CHRYSTOLOGIE”

KONFERENCJA NAUKOWA

Chrystus a współczesne duchowości

Wrocław 19 listopada 2019 r. (wtorek)

                     Sala Senatu PWT (Dziekanat, ul. Katedralna 9, piętro 1).

Konferencję zadedykowano ks. dr. hab. Wojciechowi Szukalskiemu, prof. UAM.

8.30 – otwarcie konferencji – ks. Rektor, prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec

– ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk (UAM), kierownik Zakładu Teologii Dogmatycznej, Fundamentalnej i Ekumenizmu, Okolicznościowe przemówienie i wręczenie Księgi pamiątkowej dedykowanej ks. Wojciechowi Szukalskiemu.

– ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT), dyrektor Instytutu Teologii Systematycznej i Duchowości, Wprowadzenie do konferencji.

Sesja I 

Przewodniczy ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk (UAM)

9.00-9.30 – ks. dr hab. Wojciech Szukalski, prof. UAM, Zakorzenienie w Chrystusie podstawą duchowości parafialnej.

9.30-9.55 – pan dr hab. Leszek Kleszcz, prof. UWr, Kultura ludzi ostatnich.

9.55-10.20 – pani dr Agnieszka Łoza (PWT), Czy może istnieć duchowość bez Boga?

10.20-10.45 – pani dr Anna Bańska Szuba (PWT),  Duchowość postmodernistyczna  i jej promocja w literaturze pięknej. 

10.45-11.00 – dyskusja

11.00-11.15 – przerwa

Sesja II 

Przewodniczy pani dr Agnieszka Łoza (PWT)

11.15-11.40 – pani prof. dr hab. Viara Maldjieva (UMK), Językowy obraz Syna Bożego w świadectwach charyzmatyków.

11.40-12.05 – ks. dr Julian Nastałek (PWT), Słowo i Tchnienie. Konieczność duchowości inkarnacyjnej.

12.05-12.30 – ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski (UPJPII), Pusty grób Chrystusa w duchowości bożogrobców (miechowitów) historia i aktualność.

12.30-12.45 – dyskusja

12.45-13.45 – przerwa

Sesja III 

Przewodniczy pan dr Paweł Beyga 

13.45-14.10 – ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk (UAM), Transformacja duchowości rosyjskiej w optyce Marii Skobcowej (1891-1945).

14.10-14.35 – ks. prof. dr hab. Marek Pyc (UAM), Tajemnica Jezusa Chrystusa w ujęciu Mario Serenthà.

14.35-15.00 – ks. dr Piotr Rossa (UAM), Chrystologia duchowości kapłańskiej w ujęciu Javiera Pradesa.

15.00-15.10 – przerwa

Sesja IV

Przewodniczy ks. dr Julian Nastałek

15.10-15.35 – ks. dr Przemysław Sawa (UŚ), Katolicka nauka o zbawieniu a współczesne praktyki duchowe (duszpasterskie).

15.35-16.00 – pan dr Paweł Beyga (PWT), Chrystologia pobożności pasyjnej na przykładzie nabożeństwa gorzkich żalów.

16.00-16.25 – o. prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz (UAM), Duchowość chrześcijańska w erze Internetu w ujęciu papieża Franciszka. 

16.25-16.35 – ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT), Chrystus a ekoduchowość Pachamamy

16.35 – zakończenie