Warsztaty naukowe u św. Jadwigi, 4.06.2019

W cieniu kościoła św. Jadwigi (o którym pobożni leśniczanie lubią mówić, że ufundowała go sama święta), w obecności dwóch zacnych kapłanów – Roberta Spiske i kard. Joachima Meisnera, przy akompaniamencie akademickiego dyskursu Dawkinsa i Ratzingera, odbyły się warsztaty teologiczne naszego seminarium naukowego. 

Tym razem warsztaty odbyły się w parafii św. Jadwigi we Wrocławiu – Leśnicy. Ich główną treścią stała się „szkoła dobrego pisania”. Świeżo upieczona doktor, Pani Agnieszka Łoza, przeprowadziła ks. Profesora Ferdka, doktorów i doktorantów przez meandry sztuki edytorskiej. Wskazała najczęściej popełniane błędy, które można spotkać w tekstach naukowych. Pani doktor, która oprócz teologii zajmuje się również pracą edytorską, podpowiedziała kilka prostych „chwytów” ułatwiających proces pisania. Uczestnicy warsztatów poświęcili drugą część zajęć na omówienie monografii naukowej przygotowywanej przez cały zespół badawczy. 

Wyrazy szacunki i podziękowania kierujemy pod adresem ks. Proboszcza Piotra Wawrzynka, który z radością przyjął nasze seminarium naukowe w progach parafii, której posługuje. 

Zgromadzeni udali się następnie do kościoła parafialnego, gdzie przybliżono im postać ks. Roberta Spiske oraz kard. Joachima Meisnera. Całość okraszona obiadem i kawą przysporzyła okazji do poruszenia aktualnych tematów teologicznych. Rozmawiano m. in. o ekumenizmie w Archidiecezji Wrocławskiej oraz pilnej konieczności rekatechizacji opartej na Credo. 

Ks. Przemysław Przyślak

Kazanie wygłoszone w czasie chrztu Anastazji, Wrocław 1.06.2019

Św. Bernard z Claivoix mówił o trzech paruzjach, czyli o trzech przyjściach Jezusa Chrystusa: „Wiemy, że potrójne jest przyjście Pana. Trzecie jest pośrodku między dwoma pozostałymi. Te są jawne, trzecie takie nie jest. Za pierwszym swoim przyjściem Pan był widziany na ziemi i przebywał wśród ludzi, bo jak sam o tym mówi: ujrzeli i znienawidzili. Gdy nastąpi ostatnie przyjście, wtedy <wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże> i <będą patrzeć na Tego, którego przebodli>. Ale pośrednie przyjście, o którym mówimy, jest ukryte i tylko wybrani widzą Pana w sobie, a ich dusze dostępują zbawienia. A więc: pierwsze przyjście jest w ciele i słabości, to pośrodku – w duchu i mocy, ostatnie zaś w chwale i majestacie”. Za to ukryte przyjście Jezusa, „to pośrodku” można uznać chrzest. Wskazuje na to zmiana koloru stuły z fioletowego na biały. Kolor fioletowy, to kolor adwentu. Przyjście Jezusa w chrzcie do Anastazji zakończyło jej adwent. W tym adwencie Anastazja była w przedsionku Kościoła pod panowaniem diabła. Czytaj dalej Kazanie wygłoszone w czasie chrztu Anastazji, Wrocław 1.06.2019

KONFERENCJA Jakie będzie chrześcijaństwo przyszłości?

II Katedra Teologii Dogmatycznej PWT

i

Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii PWT

oraz

Fundacja Obserwatorium Społeczne

zaprasza na

Międzynarodową Konferencję Naukową o charakterze interdyscyplinarnym

Jakie będzie chrześcijaństwo przyszłości?
Doświadczenie religijne, kultura i racjonalność wiary w twórczości Romano Guardiniego.

Konferencja odbędzie się 28 V 2019r. na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, w auli przy pl. Katedralnym 1.

 

 

Karla Bartha i Josepha Ratzingera mini-traktat o radości

W sobotę 25 lutego 1967 r. doszło w Bazylei do spotkania 81-letniego Karla Bartha z 40-letnim Josephem Ratzingerem. Ratzinger przybył do Bazylei na zorganizowane przez Bartha kolokwium poświęcone konstytucji II Soboru Watykańskiego „De divina revelatione”. Podsumowując wykład Ratzingera Barth pochwalił go za wspaniałe przedstawienie bogactwa katolickiej eklezjologii zauważając równocześnie, że Ratzinger nie wspomniał w swoim wykładzie o Duchu Świętym. W związku z tym Barth postawił Ratzingerowi dwa pytania: Czy eklezjologia katolicka odczuwa strach przed Duchem Świętym? oraz czy nie jest zbudowana na trwodze przed Duchem Świętym? Pytania Bartha zakładają, że katolicyzm wystraszył się Ducha Świętego, bo woli władzę instytucji niż wolność charyzmatu. Pytania Bartha były inspirowane jego pneumatologią. Na bogaty dorobek naukowy Bartha składa się również teokratyczno-chrystocentryczna pneumatologia, którą opracował opolski teolog Piotr Jaskóła w książce Panem jest Duch. Według Jaskóły: „Pneumatologia Bartha ożywczo działa na jego eklezjologię […] Ponieważ Duch Święty jest mocą, ożywczym sposobem bytowania Boga, stąd eklezjologia i antropologia są zdominowane rolą Ducha Świętego”. Czytaj dalej KONFERENCJA Jakie będzie chrześcijaństwo przyszłości?