KONFERENCJA Chrystologie w perspektywie ekumenicznej

VII EDYCJA CYKLU: WSPÓŁCZESNE CHRYSTOLOGIE

 Chrystologie w perspektywie ekumenicznej

Krajowa konferencja chrystologiczna organizowana przez

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

i Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

pod patronatem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

17-18 listopada (piątek-sobota) 2017

Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów w Bagnie

(55-120 Oborniki Śląskie, Bagno nr 86)

PROGRAM

17 listopada (piątek)

14.3014.45 Otwarcie konferencji

prof. dr hab. Bogdan Ferdek (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Sesja pierwsza 14.45 – 17.00 przewodniczy: ks. dr hab. Wojciech Szukalski, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wykłady z udziałem studentów – po wykładach dyskusja

prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Narodzenie Zbawiciela – kulminacją historii zbawienia w Magnificat (BWV 243a) Jana Sebastiana Bacha                                                         

prof. dr hab. Jerzy Szymik (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Syn jako hilasterion. Ekumeniczny wymiar chrystologii J. Ratzingera/Benedykta XVI

dr Przemysław Sawa (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Chrystus i Kościół. Teologia J. Ratzingera w kontekście dialogu ekumenicznego

prof. dr hab. Janusz Królikowski, dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie „Theologia crucis” Lutra i jej aktualność

17.0017. 15 przerwa

17.1518.15 Warsztaty naukowe  – prowadzący: ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

mgr-lic. Krzysztof Wolnica (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) – Chrystologia Johna Wesleya i Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

mgr-lic. Julian Nastałek (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) – „Extra Calvinisticum”  wczoraj i dziś. Jak rozumieć zjednoczenie natury boskiej i ludzkiej Jezusa Chrystusa?

mgr Wiktor Trojnar (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) – Sperancyjny aspekt teologii krzyża w myśli Martina Lutra i Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

 18 listopada (sobota)

Sesja druga 8.45 – 10.30 przewodniczy: prof. dr hab. Jan Krasicki (Uniwersytet Wrocławski)

Wykłady z udziałem studentów – po wykładach dyskusja

prof. dr hab. Jarosław Moskałyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Motyw protestancki w tle unii brzeskiej

prof. dr hab. Leon Miodoński (Uniwersytet Wrocławski) – Chrystus jako „Nowy Adam” – uwagi do chrystologii Jakoba Boehme

dr Piotr Jaworski (Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie)Czy filantropia przynosi człowiekowi zbawienie? Współczesne spojrzenie chrześcijan na kwestię usprawiedliwienia

10.30-11.00 przerwa

Sesja trzecia 11.00 – 13.15, przewodniczy: ks. dr hab. Paweł Kiejkowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Jan Krasicki (Uniwersytet Wrocławski) – Chrystus w Petersburgu. Artystyczna chrystologia Fiodora Dostojewskiego (na przykładzie powieści „Idiota”)

dr Andrzej Dudek (Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie)Obraz Chrystusa w różnych wersjach wschodniej anafory św. Jana Chryzostoma

mgr-lic. Paweł Beyga (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) – Chrystologia Alfonsa Nossola

dr hab. Piotr Lorek, dziekan Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu – Nie-dualistyczna rzeczywistość bosko-ludzka jako nieustanne wcielenie w ujęciu Williginsa Jägera

13.15 Zakończenie konferencji

prof. dr hab. Jarosław Moskałyk, kierownik Zakładu Teologii Dogmatycznej, Fundamentalnej i Ekumenizmu (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)