Wykład gościnny w WSD Salwatorianów w Bagnie

2008-12-02-wg-bag-03w.jpg

 

2008-12-02-wg-bag-03w.jpg W dniu 02. grudnia 2008 roku w godzinach popołudniowych, w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie, miał miejsce wykład gościnny ks. prof. dra hab. Bogdana Ferdka na temat „Objawienia prywatne jako znak czasów na przykładzie Dzienniczka świętej Faustyny”. Wykład poprzedziła wspólna Msza święta Roratnia, która odbyła się w seminaryjnej kaplicy, natomiast poźniej nastąpiła prelekcja ks. prof. B. Ferdka. W wykładzie uczestniczyli nie tylko alumni WSD Salwatorianów, ale też magistranci i doktoranci seminarium teologii dogmatycznej prowadzonego przez Księdza Profesora.

 

 

2008-12-02-wg-bag-04h.jpgNa początku Ksiądz Profesor przytoczył słowa ks. prof. dra hab. S. C. Napiórkowskiego wypowiedziane przez niego na Kongresie poświęconym objawieniom prywatnym, który odbył się w Lurdes, a w których zachęcał on do zwrócenia większej uwagi nie tylko na objawienia maryjne, ale też na wiele objawień prywatnych, które mają miejsce w Kościele katolickim.

 

Wychodząc od omówienia teologii objawień prywatnych, które mają na celu interpretację znaków czasu, ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek podjął się omówienia znanych nam wszystkim objawień Jezusa Chrystusa, które otrzymała św. Faustyna Kowalska. Teologia znaków czasu, zdaniem ks. B. Ferdka, ma na celu odgadnięcie tego, co przez konkretne wydarzenia Bóg chce powiedzieć swojemu ludowi. Mamy tu do czynienia z dwoma warstwami – socjologiczną i teologiczną, jednak trzeba pamiętać, że skupienie się tylko i wyłącznie na samej warstwie socjologicznej, z pominięciem teologicznej, może prowadzić do zapomnienia o posłuszeństwu, które winni jesteśmy Bogu, a które wyraża się w odczytywaniu Jego woli. Dlatego też ks. B. Ferdek zasugerował, aby teologię znaków czasu powiązać z charyzmatem proroctwa, w którym chodzi o spojrzenie na naszą kryzysową rzeczywistość w świetle Słowa Bożego, i poprzez to Słowo znajdywać drogę wyjścia z tych sytuacji.2008-12-02-wg-bag-01h.jpg

 

Ksiądz Profesor zauważył, że jednym ze znamiennych znaków czasu jest zjawisko ateizmu we współczesnym świecie, i skupił się na ukazaniu tego, co „Dzienniczek” siostry Faustyny Kowalskiej mówi na temat ateizmu. Miłosierdzie Boże staje się przestrzenią, do której mają dostęp wszyscy ludzie, jednak zakłada ono nawrócenie. Elementami nawrócenia, według s. Faustyny, są: posłuszeństwo Bogu, posłuszeństwo wiary, modlitwa, uczestnictwo w Eucharystii, sakrament pokuty oraz poważne traktowanie naszej codzienności. To właśnie nawrócenie staje się drogą do przyszłości, którą jest niebo. W tym kontekście św. Faustyna odczytuje ateizm jako wezwanie do nawrócenia, gdyż czas miłosierdzia trwa i kończy się z chwilą śmierci. Ks. B. Ferdek przytoczył słowa Hansa Ursa von Balthazara, który twierdzi, że człowiek uczestniczy w teodramacie, w którym nieustannie musi wybierać pomiędzy dobrem a złem. W konkluzji Ksiądz Profesor stwierdził, że objawienia siostry Faustyny to interpretacja znaków czasu i wezwanie do decyzji, by w tym teodramacie opowiedzieć się za Jezusem Chrystusem – jedynym Zbawicielem świata.2008-12-02-wg-bag-14h.jpg

 

W drugiej części spotkania miała miejsce dyskusja na temat aktualności objawień prywatnych we współczesnym świecie, roli Ducha Świętego w tych objawieniach oraz ich roli w kształtowaniu się świadomości Bożego dziecięctwa u człowieka wierzącego.

 

 

 

 

dk. Michał Meisner SDS

 

2008-12-02-wg-bag-02h.jpg
2008-12-02-wg-bag-05h.jpg
2008-12-02-wg-bag-06h.jpg
2008-12-02-wg-bag-07h.jpg
2008-12-02-wg-bag-08h.jpg
2008-12-02-wg-bag-09h.jpg
2008-12-02-wg-bag-11h.jpg
2008-12-02-wg-bag-13h.jpg

 

Dodaj komentarz