Skończone i nieskończone w filozofii i teologii

I Międzynarodowa Konferencja Filozoficzna

Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego i
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

 
Szklarska Poręba, 27-30 września 2009

 PLAN KONFERENCJI

27 września 2009 (niedziela)

16.00 Otwarcie konferencji

ks. prof. Bogdan Ferdek: Ma granice Nieskończony. Chrystologiczna reinterpretacja nieskończoności jako przymiotu Boga

prof. Jan Krasicki: Problem „śmierci Boga”

28 września 2009 (poniedziałek)

ks. prof Piotr Liszka: Możliwości rozumienia i poznawania nieskończoności według religii chrześcijańskiej

dr Wojciech Szczerba: Nieskończoność Boga, skończoność stworzenia. Apofatyczny wymiar teologii Grzegorza z Nyssy

dr Jacek Zieliński: Nieskończony a problem creatio ex nihilo. Bóg jako nicość (niebyt) w
ujęciu mistyków

dr hab. Leszek Kleszcz: O skończoności człowieka

dr Piotr Lorek: Skończoność – nieskończoność piekła. Analiza wybranej literatury Nowego Testamentu

29 września 2009 (wtorek)

ks. prof. Imre v. Gaál: Die theologische Leistung Johann Adam Möhlers – Eine unvollendete Symphonie

ks. dr Józef Franciszek Tarnówka: Ja skończone i nieskończone. »Analogia entis« i teologiczne inspiracje Edyty Stein

dr hab. Bogusław Paź: Nieskończone według Leibniza

prof. Leon Miodoński: Pojęcie nieskończonego u Kanta i Schellinga

ks. prof. Joachim Piecuch: Dwie koncepcje nieskończoności i skończoności. Tomasz z Akwinu i Emanuel Lévinas

30 września 2009 (środa)

9.00 Zamknięcie konferencji

 

Dodaj komentarz