NIEPOKALANE POCZĘCIE JAKO DOGMATYCZNA SYNTEZA DUCHOWOŚCI KATOLICKIEJ

Niepokalane Poczęcie jako dogmatyczna synteza duchowości katolickiej

   170 rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu (1854-2024)

 1. Metody teologiczne w średniowieczu
 2. Tomasz z Akwinu a niepokalane poczęcie
 3. Henryk Suzo i Jordan z Sakosonii a niepokalane poczęcie
 4. Jan Tauler, Jan Nider, Jan Herolt i Jan Streler o niepokalanym poczęciu
 5. Metoda teologiczna zwolenników niepokalanego poczęcia
 6. Pseudo-Sobór w Bazylei o niepokalanym poczęciu
 7. Niepokalane poczęcie a uświęcenie Maryi
 8. Joseph Ratzinger o niepokalanym poczęciu
 9. Współczesne próby reinterpretacji niepokalanego poczęcia
 10. Grupa z Dombes o niepokalanym poczęciu
 11. John Macquarrie o niepokalanym poczęciu
 12. Niepokalane poczęcie w ujęciu Celestyna Stanisława Napiórkowskiego

LEKTURA:

 1. Pius XI, Ineffabilis Deus
 2. Marek Chmielewski, Misterium Niepokalanego Poczęcia w duchowości katolickiej, w: (red. Danuta Mastalska) Niepokalane Poczęcie i życie chrześcijańskie, Częstochowa – Niepokalanów 2005, 97-107.
 3. Kazimierz Lubowicki, Dlaczego Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej?, w: (red. Danuta Mastalska) Niepokalane Poczęcie i życie chrześcijańskie, Częstochowa – Niepokalanów 2005, 237-245.
 4. Bogdan Ferdek, Duchowość jako interioryzacja dogmatuStudia Gnesnensia Tom XXXI (2017) 19-31.

Literatura pomocnicza:

 • (red. G. Bartosik, P. Warchoł) „Złota nić” Niepokalanego Poczęcia w myśli i życiu bł. Jana Dunsa Szkota i św. Maksymiliana Marii Kolbego, Niepokalanów 2015
 • B. Kochaniewicz, Średniowieczni dominikanie o Matce Bożej, Kraków 2008.
 • (red. Danuta Mastalska) Niepokalane Poczęcie i życie chrześcijańskie, Częstochowa – Niepokalanów 2005
 • S.C. Napiórkowski, Biblijne podstawy nauki o niepokalanym poczęciu, SALVATORIS MATER 3(2001) nr 1, 21-37
 • R. Rogowski, Niepokalane poczęcie – dar i droga Maryi, SALVATORIS MATER 3(2001) nr 1, 38-51.
 • J. MACQUARRIE, Mary for all Christians, London 1990.
 • J-P Torrel, Dziewica Maryja w wierze katolickiej, Poznań 2013.
 • (red.) F. Courth, Mariologia, Poznań 2005.
 • R. Laurentin, Matka Pana, Warszawa 1989.
 • (red.) R. Mazurkiewicz, Teksty o Matce Bożej. Polskie średniowiecze, Niepokalanów 2000.
 • B. Ferdek, Nasza siostra – córą i matką Pana : mariologia jako przestrzeń syntezy dogmatyki, Wrocław 2007.