Matka i Mistrzyni. Obecność Maryi w formacji intelektualnej i duchowej

ob_mar_w_for_int._i_du_01.jpg

 

ob_mar_w_for_int._i_du_01.jpg Dnia 15 listopada 2008 r. w Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater” w Licheniu  odbyło się Ogólnopolskie sympozjum mariologiczne, pt. „Matka i Mistrzyni. Obecność Maryi w formacji intelektualnej i duchowej”.  Wzięły w nim udział 3 studentki Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu: Justyna Hul, Agnieszka Kacała i Renata Mickiewicz. Zostało ono zorganizowane w 20 rocznicę ogłoszenia przez Kongregację Wychowania Katolickiego dokumentu Maryja Dziewica w formacji intelektualnej i duchowej (25 III 1988 r.). W programie były m.in. wykłady, panel dyskusyjny i czas na pytania oraz rozmowy przy stole.

Wprowadzenia w obrady dokonał ks. dr Janusz Kumala MIC, który przypomniał, że tematyka tego sympozjum  wpisuje się w drogę mariologicznych refleksji, które będą miały miejsce także na Sympozjum PAMI, które odbędzie się w Rzymie, w dn. 28-29 XI br. Głównym celem spotkania było nawiązanie do dokumentu, którego 20 rocznicę obchodzimy., a który został wydany w Roku Maryjnym. Jego celem było przedłużenie tegoż roku i pobudzenie do podjęcia refleksji nt. obecności NMP w życiu duchowym i intelektualnym.ob_mar_w_for_int._i_du_03.jpg

Pierwszy referat wygłosił ks. dr. Wacław Siwak, pt. „Jaka Maryja dla XXI wieku?”. Prelegent podkreślił, że Maryję należy przedstawiać w aspekcie chrystocentrycznym, trynitarnym, eklezjologicznym, antropologicznymi poznawczym.

Kolejny referat wygłosił Prezes Polskiego Towarzystwa Mariologicznego – o. dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv, nt. „Tożsamość mariologa/wykładowcy mariologii-wskazania PAMI”. Prelegent wskazał w swoim wystąpieniu na 2 dokumenty: dokument z 8 XII 2000 r. Matka Pana. Pamięć – obecność – nadzieja. Niektóre aktualne zagadnienia dotyczące postaci i misji Najświętszej Dziewicy Maryi (zob. Salvatoris Mater, nr 3 [2003]) i dokument z 8 XII 2001 r. o charakterze noty: Matka Boża w badaniach teologicznych i w nauszaniu  (zob. Salvatoris Mater, nr 1 [2008]). Przypomniał na podstawie Listu Kongregacji, m.in., że traktat mariologiczny ma być: organiczny, kompletny, spójny. Największą uwagę i pokłosie do późniejszej dyskusji wzbudziły cechy, wykształcenie, jakim powinien odznaczać się mariolog.

Następnie odbył się panel dyskusyjny, pt. „Nauczanie mariologii dzisiaj. Jaka mariologia w polskich ośrodkach akademickich? Stan aktualny i perspektywy?”, w którym uczestniczyli: o. dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv  (Warszawa),  ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (Wrocław),ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski (Tarnów), ks. dr Kazimierz Pek MIC (Lublin), ks. dr Teofil Siudy (Częstochowa), ks. dr Wacław Siwak (Przemyśl), o. dr Adam Wojtczak OMI (Poznań). Zostały zarysowane studyjne propozycje układu podręcznika do mariologii przedstawione przez PAMI: pierwsza oparta na drodze Piękna, Prawdy i Miłości; druga składająca się z 3 części:

cz. I: Maryja i Theotokos, cz. II: Theotokos, cz. III: Maryja i Kościół. Oraz została przedstawiona Polska Bibliografia mariologiczna (S. Gręś, Polska Bibliografia mariologiczna 1945-2003, Niepokalanów 2004), w której można m.in. przeczytać, że mariologia w języku polskim pod względem ukazujących się publikacji jest na 4 miejscu w świecie.

ob_mar_w_for_int._i_du_04.jpgPo przerwie wykład pt. „Integralność i interdyscyplinarność w mariologicznym wykładzie” wygłosił ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek. Mówił m.in. o metodach, jakie w swoim dokumencie przedstawia PAMI, które mogą posłużyć w mariologii do integralności i dyscyplinarności, będąc w stałym odniesieniu do historii zbawienia. Do metod tych należy „droga piękna”, „droga doświadczenia” i metoda ekumeniczna.

Ostatni zaś wykład „Mariologia w służbie duszpasterstwa” wygłosił ks. dr Adam Wojtczak OMI, który przypomniał o potrzebie wierności polskiej pobożności maryjnej, jej korygowaniu, poprawianiu i prowadzeniu do zdrowej mariologii w kontekście chrystologicznym, antropologicznym, eklezjologicznym, pneumatologicznym. Podkreślił, że duszpasterstwo maryjne musi budować mosty pomiędzy mariologią a pobożnością ludową. Po tych wykładach odbyła się kolejna dyskusja w której m.in. głos zabrał ks. dr Teofil Siudy, który przypomniał postulat ks. kard. Józefa Ratzingera (dziś Benedykta XVI) o konieczności wpisania cnót teologalnych: wiary, nadziei i miłości w studium mariologii.

Następnie po krótkim podsumowaniu i podziękowaniu za obecność, wspólne pochylenie się nad Matką i Mistrzynią sympozjum dobiegło końca. Choć jeszcze długo poza salą konferencyjną dało się słyszeć prowadzone rozmowy i dysputy… Dla naszej grupy z Wrocławia ukoronowaniem tego spotkania była wspólna Eucharystia pod przewodnictwem ks. Bogdana Ferdek. 

Dodaj komentarz