EKUMENICZNY WYMIAR REFORMACJI

summum_pontificum_042a.jpg

summum_pontificum_042a.jpg  Polska Sekcja Międzynarodowego Towarzystwa im. Bonhoeffera zorganizowała we Wrocławiu 5  listopada 2008 r. przy parafii ewangelickiej spotkanie ekumeniczne  pt. „Ekumeniczny wymiar Reformacji”.

 

   Na spotkanie to udali się klerycy Koła Ekumenicznego WSD w Bagnie: Łukasz Anioł, Marek Domański i Daniel Jamroży wraz z opiekunem ks. Dariuszem Zielonką.

 

   Na początku głos zabrał Janusz Witt, przewodniczący Polskiej Sekcji Towarzystwa  im. Bonhoeffera, który przedstawił jej działalność i plany na na najblizszą przyszłość. J. Witt podkreślił, iż Towarzystwo Bonhoefferowskie ma charakter ściśle ekumeniczny, a w jego skład wchodzą zarówno katolicy, jak i protestanci.

   Następnie przemawiali zaproszeni prelegenci. Jako pierwszy zabrał głos ks. bp Ryszard Bogusz z kościoła ewangelicko-augsburskiego. W swoim wykładzie przybliżył on sylwetkę ks. Marcina Lutra. Głównym powodem wywieszenia 95 tez na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze 31 X 1517 r. był handel odpustami. Luter nie chciał tworzyć nowego Kościoła, ale oczekiwał rzeczowej dyskusji teologicznej nad tymi tezami, do której nigdy nie doszło. W roku 1529 na sejmie w Spirze zwolenników Lutra nazwano po raz pierwszy protestantami, ponieważ zaprotestowali przeciw zmianie wyznania. Autor referatu przypomniał, że w tym roku mija 525 rocznica urodzin M. Lutra oraz to, że w kościele ewangelickim rozpoczęła się dekada Lutra, która trwać będzie przez kolejnych 9 lat.

summum_pontificum_050.jpgKolejny prelegent ks. prof. Bogdan Ferdek z kościoła rzymsko-katolickiego (wykładowca teologii dogmatycznej m.in. w seminarium Salwatorianów w Bagnie), zaznaczył, że Marcin Luter ogłaszając swoje tezy, zamierzał zreformować Kościół poprzez powrót do doktryny biblijnej. Ks. Ferdek podkreślił bardzo mocno, że to właśnie nawrócenie, pokuta, mają być stylem naszego chrześcijańskiego życia. Dodał także, że ekumenizm duchowy winien stanowić najważniejszą formę wszelkie- go rodzaju działań ekumenicznych.

Jako ostatni głos zabrał rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu dr Wojciech Szczerba. W swoim wystąpieniu skupił się na omówieniu doktryny kościołów i wspólnot protestanckich drugiego nurtu reformacji tzn. ewangelikalnych. Na zakończenia prelegent podał przykłady działania ewangelikanizmu w Polsce. Jest nim m.in.  Alians Ewangelikalny, który skupia wiele wspólnot  i ruchów chrześcijańskich.

   Na zakończenie spotkania, głos zabrał popnownie Janusz Witt, który podziękował prelegentom za wystąpienie, po czym zaprosił wszystkich do wysłuchania koncert chóru „Capella Oekumenica” pod dyrekcją pana Adama Rajczyby.

 

kl. Marek Domański SDS

summum_pontificum_071.jpg summum_pontificum_077.jpg

summum_pontificum_065.jpg

summum_pontificum_030.jpg
summum_pontificum_073.jpg
summum_pontificum_079.jpg

 

 

Dodaj komentarz