WIARA – WCZORAJ I DZIŚ, Konferencja naukowa PWT i EWST w pięćsetlecie Reformacji we Wrocławiu

WIARA – WCZORAJ I DZIŚ


KONFERENCJA NAUKOWA PWT I EWST W PIĘĆSETLECIE REFORMACJI WE WROCŁAWIU

SALA BENEDYKTA XVI ( I PIĘTRO, GMACH GŁÓWNY PWT, PL. KATEDRALNY 1)

WTOREK, 24 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU


09:00 – 09:30 Słowo od Rektorów

● Rektor PWT we Wrocławiu, ks. prof. dr hab. Sławomir Stasiak
● Rektor EWST we Wrocławiu, dr hab. Wojciech Szczerba, prof. EWST


09:30 – 10:15 I Sesja – prowadzi ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT)
● Wiara a uczynki (List do Rzymian) – ks. prof. dr hab. Sławomir Stasiak (Rektor PWT)
● Wiara a uczucie (F. Schleiermacher) – dr hab. Wojciech Szczerba, prof. EWST (Rektor EWST)


10:45 – 11:45 II Sesja – prowadzi dr hab. Piotr Lorek, prof. EWST
● Wiara a egzystencja (R. Bultmann) – dr Dariusz Bruncz (Ekumenizm.pl, Politechnika
Warszawska)
● Wiara a ekologia (R. Rogowski) – ks. dr hab. Jarosław Lipniak (PWT)
● Wiara a świeckość (D. Bonhoeffer) – dr Joel Burnell (EWST)


12:00 – 13:00 III Sesja – prowadzi ks. dr hab. Jarosław Lipniak
● Wiara a rozum (E. Stein) – dr hab. Leon Miodoński, prof. UWr
● Wiara a dialog (współczesny Wrocław) – ks. mgr Krzysztof Wolnica (Wyższe Seminarium
Teologiczne im. Jana Łaskiego)
● Wiara a wiedza (1 List do Koryntian) – dr Sławomir Torbus (EWST)


13:15 – 14:15 IV Sesja – prowadzi dr hab. Leon Miodoński, prof. UWr
● Wiara a troska (P. Tillich) – dr hab. Piotr Lorek, prof. EWST
● Wiara a przyszłość (R. Guardini) – mgr Tomasz Trzeciak (PWT)
● Wiara a odkupienie (J. Wittig) – ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT)


14:15 – 14:30 Słowo od organizatorów
● ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT)
● dr hab. Piotr Lorek, prof. EWST