SYMPOZJUM: EKOLOGIA WYZWANIEM DLA TEOLOGII

 

 

„Ekologia wyzwaniem dla teologii”

wtorek 31 maja, godz. 10

sala Senatu PWT we Wrocławiu, ul. Katedralna 9

Część I

Powitanie – ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, rektor PWT
Przemówienie Jerzego Ignaszaka, wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

Wykłady:
ks. prof. dr hab. Tadeusz Reroń – Kryzys ekologiczny jako problem moralny

ks. dr hab. Jarosław M. Lipniak – Eko-teologiczne tytuły NMP w teologii koptyjskiej

ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek – Ekoteologia w kulcie świętych

o. prof. dr hab. Piotr Liszka CMF – Ogród centralnym symbolem ekologii

mgr Paweł Beyga – Teo-ekologiczne wątki w liturgii Triduum Paschalnego w świetle encykliki „Laudato si’ „

ks. mgr lic. Krzysztof Wolnica – Pneumatologia a ekologia. Dar bojaźni Bożej a postęp nauk genetycznych

 

Część II
Panel dyskusyjny pt. „Ekologia w teologii? Ale po co?” – dyskusji przewodniczy ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek