Seminarium naukowe w Legnicy 22 maja 2018

 

We wtorkowe popołudnie 22 maja ks. prof. Bogdan Ferdek oraz doktoranci z II Katedry Teologii Dogmatycznej PWT udali się do Legnicy. Tam w seminarium duchownym odbyły się kolejne warsztaty naukowe. Poprzednie spotkania poświęcone były m.in. teologii zawartej w obrzędach chrztu oraz dogmatyce obecnej w prefacjach i Kanonie Rzymskim. Owocem obu wspomnianych warsztatów stały się publikacje: Chrzest symbolem wiary oraz Canon Romanus jako locus theologicus. Ostatnia została w grudniu ubiegłego roku wręczona papieżowi emerytowi Benedyktowi XVI.

Tematem tegorocznych wiosennych warsztatów była dogmatyka zawarta w rycie komunijnym oraz w obrzędach zakończenia Mszy świętej. Jako pierwszy zabrał głos Paweł Beyga ukazując wybrane dogmatyczne wątki w rycie komunijnym w czasie Eucharystii sprawowanej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego. Wystąpienie ks. Juliana Nastałka wskazywało natomiast na dogmatykę zawartą w obrzędach zakończenia w dawnej liturgii rzymskiej. Oba krótkie wykłady można uznać zatem na uzupełniające się. Kolejno ks. Wiktor Trojnar wskazał na teologiczną zawartość pojęcia pax występującego w modlitwie o pokój, a po nim ks. Przemysław Przyślak ukazał słuszność tłumaczenia „nie wódź nas na pokuszenie” w Modlitwie Pańskiej. Ks. Maciej Dalibor umieścił wezwanie „święć się Imię Twoje” w kontekście powszechnego powołania do świętości przypomnianego w dokumencie papieża Franciszka „Gaudete et exsultate”. Natomiast ks. Dariusz Kuliński skupił się nad owocami Komunii Świętej podkreślonymi we wspomnianym przez przedmówcę dokumencie. Ostatnie dwa wystąpienia miały charakter ekumeniczny. Uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się ze strukturą i teologią Wieczerzy Pańskiej w Kościele metodystycznym reprezentowanym przez ks. Krzysztofa Wolnicę. Natomiast ks. Andrzej Fober podzielił się na koniec krótkimi refleksjami z celebracji Wigilii Paschalnej w liturgii staroluterańskiej celebrowanej w kościele św. Krzysztofa we Wrocławiu.

Wyjazd nie byłby możliwy, gdyby nie propozycja i gościnne przyjęcie w murach seminaryjnych przez ks. prefekta Mateusza Kopanię – jednego z doktorantów w II Katedrze Teologii Dogmatycznej PWT. Nieprzypadkowo to właśnie Legnica stała się miejscem naukowego spotkania poświęconego rytowi komunijnemu w Eucharystii. To miasto m.in. poprzez „wydarzenie eucharystyczne” przypomina, że to konsekrowana hostia to nie jest zwykły chleb, ale chleb, od którego zależy zbawienie człowieka.

                                                                                                                        (Paweł Beyga)