SEMINARIUM NAUKOWE 2015/2016

 

 

SEMINARIUM NAUKOWE (magisterskie i doktoranckie) 2015-2016

Seminarium naukowe ma służyć pomocą w pisaniu pracy magisterskiej czy dysertacji doktorskiej. W jego ramach są dyskutowane aktualne problemy teologiczne na kanwie ukazującej się literatury teologicznej oraz są przypominane najważniejsze reguły dotyczące metodologii pisania pracy naukowej. Dodatkowo w pierwszym semestrze (2015-16) zostaną omówione dokumenty II Soboru Watykańskiego w związku z 50 rocznicą jego zakończenia a w drugim semestrze (2016) – problemy teologiczne dotyczące chrztu w związku 1050 rocznicą chrztu Polski. Preferowane tematy prac magisterskich będą związane z dogmatycznymi problemami powiązanymi z tymi rocznicami. Inne preferencyjne tematy dotyczą dziedzictwa wrocławskiej teologii i filozofii oraz aktualnych problemów z zakresu chrystologii, sakramentologii, charytologii i eschatologii. Raz w semestrze organizowane są warsztaty naukowe, których celem jest wydobywanie dogmatów z liturgii w myśl zasady lex orandi – lex credendi. W pierwszym semestrze planowane są warsztaty na temat: Dogmat trynitarny w liturgii, a w drugim – Teologia chrztu zawarta w liturgii. Doktoranci mają możliwość czynnego wystąpienia na trzech krajowych konferencjach: chrystologicznej organizowanej przez WT UAM w Poznaniu i PWT, filozoficzno-teologicznej organizowanej przez Instytut Filozofii UWr i PWT oraz teologicznej organizowanej przez WT UŚ w Katowicach i PWT.