PROMOCJA KSIĄŻKI DR PAWŁA BEYGI „Tradycja anglikańska w mszale dla ordynariatów personalnych byłych anglikanów”

P. Beyga, Tradycja anglikańska w mszale dla Ordynariatów Personalnych byłych anglikanów, Opole 2018, s. 203. (Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny – Instytut Badań nad Integracją, seria: Ekumenizm i integracja, nr 33).

„W jedność chrześcijan duży wkład wniósł papież Benedykt XVI poprzez Konstytucję apostolską Anglicanorum coetibus z listopada 2009 r. Stanowi ona odpowiedź Kościoła katolickiego na liczne prośby kierowane przez grupy anglikańskich duchownych i wiernych z różnych stron świata. Pragnęli oni przystąpić do pełnej i widzialnej wspólnoty z nim. Konstytucja nie dokonuje jednak prostego włączenia byłych anglikanów w katolickie struktury, lecz pozwala konwertytom zachować to, co święte i cenne w Kościele Anglii. Wszystkie te elementy znalazły swoje miejsce w specjalnej księdze liturgicznej: Divine Worship: The Missal z 2015 r. Temu mszałowi poświęcona jest książka, której autorem jest dr Paweł Beyga (…).  Czytaj dalej PROMOCJA KSIĄŻKI DR PAWŁA BEYGI „Tradycja anglikańska w mszale dla ordynariatów personalnych byłych anglikanów”

KONFERENCJA NAUKOWA „Actuality of the Schleiermacher’s Philosophy”

Friedrich Schleiermacher’s 250th birthday born in Wrocław, theologian, philosopher of religion, reformer of universities
Wrocław, Wednesday, November 21, 2018

Cześć I:

International Scientific Conference „Actuality of the Schleiermacher’s Philosophy”

9:00 – 14:00

Kamienica pod Aniołami

ul. Kazimierza Wielkiego 31-33

prof. dr hab. Gunter Scholtz (Bochum) Friedrich Schleiermacher and His Philosophy

dr hab. Leszek Kleszcz (Wrocław) Schleiermacher and Hermeneutic

dr Joel Burnell (Wrocław) Schleiermacher and Bohoeffer

prof. dr hab. Maciej Manikowski (Wrocław) Religion: Schleiermacher, Fries and Otto

ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (Wrocław) Schleiermachers Christologie

Część II:

16:00- 17:00 A walk around the Quarter of Mutual Respect with Dr. Janusz Witt

18:00 – 19:00 Schleiermacher and Wrocław

prof. dr hab. Wojciech Szczerba i prof. dr hab. Maciej Manikowski

Kościół Opatrzności Bożej

ul. Kazimierza Wielkiego 29 Czytaj dalej KONFERENCJA NAUKOWA „Actuality of the Schleiermacher’s Philosophy”

KONFERENCJA NAUKOWA WSPÓŁCZESNE CHRYSTOLOGIE

godz. 8.40 – otwarcie obrad

ks. prof. UMK dr hab. Daniel Brzeziński (UMK Toruń) – Liturgia jako anamneza Misterium Chrystusa

o. prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP (UAM Poznań) Liturgia jako objawienie Misterium Chrystusa w ujęciu Salvatore Marsiliego OSB

ks. prof. UAM dr hab. Dariusz Kwiatkowski (UAM Poznań) Zbawcza obecność Chrystusa w liturgii na podstawie konstytucji liturgicznej Sacrosanctum Concilium i Katechizmu Kościoła Katolickiego

ks. dr Michał Popowski (KUL Lublin) – Sakramentalna obecność Jezusa Chrystusa i Jego zbawczego dzieła w liturgii sakramentu chrztu świętego w świetle przepowiadania papieża Benedykta XVI.

s. prof. dr hab. Adelajda Sielepin (UPJPII Kraków) Chrystologia w chrześcijańskiej inicjacji

ks. dr Łukasz Pondel (WSD Kalisz) – Chrystologia liturgiczna według modelu chrystologii integralnej antropologicznie ukierunkowanej czyli chrystologii proegzystencji

godz. 11.30 – 12.00 Przerwa

ks. dr Mateusz Potoczny (UO Opole) – Chrystologia eucharystycznych anafor orientalnych na przykładzie modlitwy Addaja i Mariego

ks. dr Przemysław Sawa (UŚ Katowice) Chrystologia w tekstach i obrzędach Liturgii św. Jana Chryzostoma

Przerwa do godz. 15.00

ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT Wrocław) Chrystus jako Sługa świątyni

ks. mgr Julian Nastałek (PWT Wrocław) – Chrystus – Baranek Boży w liturgii. Implikacje dogmatyczne

ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski (UPJPII Tarnów) – Chrystologia liturgii: Wniebowstąpienie Chrystusa w teologii i doświadczeniu liturgicznym

ks. dr Sławomir Jeziorski – Akcenty chrystologiczne w modlitwach mszalnych okresu wielkanocnego

godz. 16:20 – 16.40 Przerwa

ks. mgr Krzysztof Wolnica (WST Jana Łaskiego w Warszawie) – Chrystus w liturgii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego

ks. dr Piotr Rossa (WSD Kalisz) – Jedyność i powszechność zbawcza Jezusa Chrystusa w wybranych tekstach liturgicznych

 

Sobota, 17 listopada 2018 r.

godz. 9.00

ks. dr Andrzej Dudek (UPJPII Tarnów) – Koncepcja kapłaństwa (chrystusowego, powszechnego i ministerialnego) w tekstach liturgicznych przed i po II Soborze Watykańskim

dr Paweł Beyga (PWT Wrocław) – Romano Guardiniego chrystologia liturgii

ks. mgr Dariusz Kuliński (PWT Wrocław) – Chrystologia eucharystyczna w ujęciu Brunona Fortego

godz. 10.00 – 10.30 Przerwa

ks. mgr Wiktor Trojnar (PWT Wrocław) Teologiczne znaczenie materii sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w świetle chrystologii J. Ratzingera/Benedykta XVI

ks. prof. dr hab. Marek Pyc (UAM Poznań) – Obecność Chrystusa w Eucharystii