Małżeńska Pięćdziesiątnica

     Małżeństwo nie jest instytucją wymyśloną i ustanowioną przez ludzi. Ono wywodzi się z misterium stworzenia ludzi jako mężczyzny i kobiety. W tym misterium Bóg stworzył mężczyznę i kobietę dla małżeństwa. Małżeństwo jest więc wpisane w misterium stworzenia. To wpisanie małżeństwa w misterium stworzenia potwierdził Jezus Chrystus. Według Jana Pawła II: „Dwukrotnie w czasie rozmowy z faryzeuszami, którzy postawili Mu pytanie o nierozerwalność małżeństwa, Jezus Chrystus odwołał się do <początku>…<Początek> oznacza więc to, o czym mówi Księga Rodzaju” 1.

Czytaj dalej „Małżeńska Pięćdziesiątnica”

Światło Chrystusa drogą do jedności

Integralną częścią Liturgii Wigilii Paschalnej jest Liturgia Światła skoncentrowana wokół Chrystusa Światłości ze Światłości. Taką wielkanocną Liturgię Światła znają wszystkie wyznania chrześcijańskie. Dlatego III Europejskie Zgromadzenie Chrześcijan w Sibiu zakończyło się ekumeniczną Liturgią Światła. Chciała ona być jakby zwieńczeniem trzydniowych obrad na temat: Światło Chrystusa oświeca wszystkich ludzi. W obradach tego ekumenicznego zgromadzenia chodziło więc o odpowiedź na pytanie: Jaką rolę odgrywa światło Chrystusa na drodze do jedności chrześcijan? 

Czytaj dalej „Światło Chrystusa drogą do jedności”

III Europejskie Zgromadzenie Chrześcijan w Sibiu drogowskazem do jedności

Organizatorem tej mini-sesji naukowej była II Katedra Teologii Dogmatycznej PWT we Wrocławiu. Termin: 11. 12. 2007 (wtorek) godz. 9.30. Miejsce: Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne, sala nr 6.

 

Program

1.W drodze do jedności (ks. diakon mgr Piotr Majcher)

2. Droga ekumenicznej teologii z Sibiu

3. Światło Chrystusa drogą do jedności (ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek)

4. Droga wrocławskiej ekumenii A.D. 2007 (Agnieszka Kacała)

5. Drogi jedności pomiędzy Sibiu a Lutherstadt Wittenberg ( Magdalena i Janusz Drozdowie)

 

 

Czytaj dalej „III Europejskie Zgromadzenie Chrześcijan w Sibiu drogowskazem do jedności”