ks. Krzysztof Wolnica

Ks. Krzysztof Wolnica urodzony 2 czerwca 1967 roku w Gliwicach, duchowny Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP. W latach 1987 – 1992 Wyższe Seminarium Teologiczne im. J. Łaskiego w Warszawie, gdzie w 2000 roku uzyskał tytuł licencjata (zawodowego) na podstawie pracy: „Istota i misja Kościoła Ewangelicko- Metodystycznego wobec wyzwań współczesności”. W roku 2013 magister teologii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu na podstawie pracy: „Teologia wiary w aspekcie ekumenicznym” napisanej na seminarium naukowym z teologii dogmatycznej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Bogdana Ferdka. Od 2013 studia doktoranckie na Papieskim Wydziale Teologicznym – teologia systematyczna (seminarium z teologii dogmatycznej).

Podczas Konferencji Dorocznej (Synodu) Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego ordynowany (wyświęcony) na diakona w Warszawie, 15 maja 1994 przez Biskupa Heinricha Bolletera, a na prezbitera 27 kwietnia 1997 w Ostródzie także przez Biskupa Heinricha Bolletera. W latach 1992 – 1993 wikariusz Superintendenta (Biskupa) ks. Jana J Ostryka zwierzchnika Okręgu Zachodniego (Diecezji) KEM, w latach 1993 – 1996 placówka misyjna w Jeleniej Górze, od 1996 roku proboszcz parafii Pokoju Bożego we Wrocławiu.

Od wielu lat żonaty (na zdjęciu z żoną Ewą); zainteresowania/hobby: historia (reformacji, Kościołów Ewangelicko-Metodystycznych w Europie), polityka, modelarstwo, filatelistyka, turystyka rowerowa i górska (zwłaszcza Tatry).

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny:

2000-2005 wiceprzewodniczący Komitetu ds. Społecznych;

2000-2012 sekretarz, od 2012 przewodniczący Komisji Historycznej;

od 2002 członek Komisji Badawczo-Sądowej.

Konferencja Doroczna (Synod) KEM:

2002-2003 sekretarz Komisji ds. Społecznych;

od 2011 przewodniczący Komisji ds. Społecznych.

Ekumenia:

Od 2005 sekretarz Dolnośląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.

Publikacje w:

Książki:

 1. Aspekty chrystologiczne i pneumatologiczne w kazaniach ks. Jana Wesleya. Standardowe Kazania 34 – 44, w: Methodos Rok V – VIII (2006-2009), Warszawa, 2009.

 2. Kościół Wesleyańskiej Społeczności Metodystycznej w Niemczech, w: Methodos Rok V – VIII (2006-2009), Warszawa, 2009.

 3. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP w latach 1989-2006, w: Nierzymskokatolickie Kościoły chrześcijańskie we współczesnej Polsce, Toruń, 2007.

Pielgrzym Polski:

 1. Historia zboru w Chodzieży 7/2002

 2. Metodyści we Wrocławiu (Historia Zborów), 9/2002, 10/2002

 3. Episkopalny Kościół Metodystyczny w Gdańsku (1894–1945), 4/2004

 4. Episkopalny Kościół Metodystyczny w Słupsku – Ustce (1894–1945), 12/2004

 5. Nowy oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, 2/2005

 6. Ekumeniczna wizyta z Wiesbaden we Wrocławiu, 5/2005

 7. Ekumeniczna wizyta Dolnośląskiego Oddziału PRE w Wiesbaden, 11/2006

 8. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan we Wrocławiu 2007, 2/2007

 9. Wspomnienie – ks. Jan Redzel (1917 – 2008), 3/2008

 10. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan we Wrocławiu 2008, 4/2008

 11. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan we Wrocławiu 2009, 2/2009

 12. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan we Wrocławiu 2010, 3-4/2010

 13. Misja Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w świetle Dyscypliny, 3-4/2010

 14. Spotkanie pastorskie w Klarysewie, 1-2/2011

 15. Niedziela Palmowa (Mt 21,9), 3-4/2013

 16. Sabat jest dla człowieka (Mk 2,27-28), 3-4/2013

 17. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan we Wrocławiu 2014, /2014

 18. Wielki Piątek (Mk 15,33-34), 3-4/2014

Strona internetowa (www.wesley.alleluja.pl/ ):

 1. Konferencja Doroczna 2007

 2. Konferencja Doroczna 2010

 3. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan we Wrocławiu 2011

 4. Wielki Piątek 2012 (Łk 23,43)

 5. Ważne daty metodyzmu

 6. Kościół

 7. Metodystyczne spojrzenie na Sakrament Wieczerzy Pańskiej

 8. Przymierza – od Noego do Golgoty

 9. Wezwani do świętości

 10. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny

 11. Wolny Zbór Reformowany we Wrocławiu (1860-1945)

 12. Sacrum czy profanum

 13. Wy jesteście światłością świata (Homilia wygłoszona w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze)

Udział w konferencjach:

„Bez wiary nie można podobać się Bogu (Hbr 11, 6). Teologiczne pokłosie Roku Wiary, Wrocław, 25 marca 2014 r., organizatorzy: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, patronat: Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk; wygłoszony wykład: „Teologia wiary w perspektywie ekumenicznej”.

 

 

Dodaj komentarz