Ks. dr Adam Lasek

ks. Adam Lasek
 
ks. Adam Lasek
 
 
Ks. dr Adam Lasek, ur. 14 grudnia 1963 r. w Nowej Sarzynie. Dnia 30 maja 1992 roku przyjął święcenia prezbiteratu w katedrze pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy z rąk ks. bpa Tadeusza Rybaka. W latach 1992-1993 pełnił funkcję wikariusza w parafii katedralnej w Legnicy. W latach 1993-1998 studiował teologię dogmatyczną na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza "Angelicum" w Rzymie. Od 1998 roku pełni funkcję sekretarza studiów na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu – studia w Legnicy i prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy. Wykłada teologię dogmatyczną i fundamentalną. Od 14 maja 2001 r.  jest adiunktem w Instytucie Teologii Systematycznej przy II Katedrze Teologii Dogmatycznej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Jest członkiem Towarzystwa Dogmatyków Polskich.
 

Dorobek naukowy:

Praca doktorskaLa persona di Gesú Cristo alla luce della „Teodrammatika“ di Hans Urs von Balthasar, Roma 2000, Papieski Uniwersytet św. Tomasza w Rzymie;

– Prezentacja sylwetki Elizabeth A. Johnson przedstawicielki teologii feministycznej, dolnośląski festiwal nauki Wrocław 21.09.2004 r.

– Pneumahagijny charakter Niepokalanego Poczęcia NMP w świetle listu Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej Matka Pana. Pamięć – Obecność – Nadzieja. Niektóre aktualne zagadnienia dotyczące postaci i misji Najświętszej Dziewicy Maryi, w: Materiały sesji naukowej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu z okazji 150. Rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny 16 XII 2004 r., Wroclaw 2004, s. 131-136.

– „Wielki człowieka Kościoła, ducha i kultury europejskiej“. Sylwetka Hansa Ursa von Balthasara, wykład wygłoszony w czasie sesji naukowej z okazji setnej rocznicy urodzin Hansa Ursa von Balthasara, Legnica 08.03.2005 r.

– Maryja w tajemnicy Eucharystii, Wrocławskie święto Eucharystii. Pamięć Kongresu w refleksji teologów, Wrocław 2007, s. 81-89.

 

Prace magisterskie:

1. J. Boratyn, Creatio continua i Opatrzność Boża w polskiej lietarturze teologicznej, Wrocław-Legnica 2002.

2. P. Zawadka, Ekumeniczny wymiar teologii Krzyża na podstawie polskiej literatury teologicznej, Wrocław-Legnica 2002.

3. M. Habiniak, Eucharustia jako uobecnienie ofiary Krzyżaw polskiej literaturze teologicznej, Wrocław-Legnica 2004.

4. A. Karbowiak, Posoborowe dyskusje o nieśmiertelności duszy i zmartwychwstaniu ciał w polskiej literaturze teologicznej, Wrocław-Legnica 2004.

5. P. Jagusz, Znaki zapowiadające przyjście Jezusa Chrystusa przy końcu świata w świetle polskich publikacji teologicznych, Wrocław-Legnica 2004.

6. A. Paciorkowska, Trynitarna reinterpretacja eschatologii w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara, Wrocław-Legnica 2004.

7. T. Zdunek, Chrystologia nowych tajemnic różańca świętego w świetle polskiej lietratury teologicznej, Wrocław-Legnica 2005.

8. A. Adamska, Uspiennije Bożej Materii w teologii wschodniej, Wrocław-Legnica 2006.

9. K. Bulanda, Szatan jako przedmiot refleksji polskiej edycji Międzynarodowego Przeglądu Teologicznego „Communio“, Wrocław-Legnica 2006.

 

Dodaj komentarz