KONFERENCJA NAUKOWA Wokół adhortacji Amoris leatitia

Ewangelia małżeństwa

Wokół adhortacji Amoris leatitia papieża Franciszka

Obra, 13-14 czerwca 2017 r.

Wtorek, 13 czerwca

14.00 – obiad (refektarz)

15.00 – Obrady (sala profesorska- wystąpienia po 30 minut):

1. ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński, Małżeństwo i rodzina jako wspólne dobro wszystkich chrześcijan.

2. ks. prof. dr hab. Marek Pyc, Objawiona w Jezusie Chrystusie tajemnica chrześcijańskiej rodziny. Refleksja na kanwie adhortacji papieża Franciszka Amoris laetitia,

16.00 – przerwa – kawa

16.30 – Obrady (sala profesorska – wystąpienia po 20 minut):

3. dr hab. Elżbieta Kotkowska, Wyłączność małżeństwa a zazdrość,

4. ks. mgr Maciej Dalibor, Teologiczna cnota miłości w ujęciu Amoris Laetitia,
Familiaris consortio oraz Deus caritas est,

5. mgr-lic. Paweł Beyga, Łaska sakramentu małżeństwa na podstawie lex orandii liturgii ślubnej,

6. Dyskusja

18.00 – kolacja (refektarz)

20.00 – Spotkanie przyjacielskie (sala profesorska)

Środa, 14 czerwca

7.00 – Msza św. z Jutrznią (kaplica seminaryjna)

Śniadanie (refektarz)

9.00 – Obrady (sala profesorska – wystąpienia po 30 minut):

1 ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, Nierozerwalności małżeństwa w aspekcie
dogmatyczno-historycznym,

2. ks. dr hab. Jarosław Lipniak, Amoris Laetitia – owoc hermeneutyki ciągłości,
czy okołosynodalnego zamętu?

10.00 – przerwa – kawa

10.30 – Obrady (sala profesorska – wystąpienia po 20 minut):

3. ks. dr hab. prof. UAM Maciej Olczyk, Problematyka gender w katolickim wychowaniu do miłości? Stanowisko papieża Franciszka w świetle Amoris laetitia 285-286,

4 ks. dr hab. Paweł Kiejkowski, Zapytania wokół antropologii Amoris laetitia,

5. mgr Katarzyna Halkowicz, Problem Komunii Świętej dla żyjących w
niesakramentalnych związkach małżeńskich,

6. Dyskusja

12.30 – Obiad (refektarz)