Konferencja naukowa „Stanowisko dominikanów wobec Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny”

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY WE WROCŁAWIU

DOMINIKAŃSKIE STUDIUM FILOZOFII I TEOLOGII IM. HONORIUSZA KOWALCZYKA OP

Zapraszają na konferencję naukową

pt. „Stanowisko dominikanów wobec Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny”

25 maja 2024r.

Klasztor oo. Dominikanów w Poznaniu

Sala im. o. Jana Góry

 

Przywitanie o. dr Wojciech Surówka OP

Moderuje o. dr Norbert Lis OP

godz. 9.00 – 9.30

o. prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP, Stanowisko św. Tomasza z Akwinu wobec Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

godz. 9.30- 10.00

ks. prof. UAM dr hab. Tomasz Nawracała, Stanowisko kapituł generalnych dominikanów wobec nauczania św. Tomasza z Akwinu

godz. 10.00- 10.30

ks. prof. UAM dr hab. Paweł Kiejkowski, Prawda o poczęciu Najświętszej Maryi Panny w kazaniach dominikanina Peregryna z Opola na tle wybranych średniowiecznych zabytków kaznodziejstwa polskiego

godz. 10.30-11.00

dr Paweł Beyga, Stanowisko wybranych angielskich dominikanów wobec Niepokalanego Poczęcia Maryi od XIII do XVI wieku

godz. 11.00-11.30

ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, Metody dyskursu dogmatycznego w sporze o Niepokalane Poczęcie NMP na przykładzie niemieckich teologów dominikańskich od XIII do XVI wieku

Dyskusja