KONFERENCJA NAUKOWA „PIELGRZYMUJEMY Z JASNOGÓRSKĄ MATKĄ”

page1image1776960page1image1775168page1image1777632

PIELGRZYMUJEMY Z JASNOGÓRSKĄ MATKĄ
(jestem – pamiętam – czuwam)

page1image1780320page1image3672096

godz. 9.30
Otwarcie i wprowadzenie w obrady – ks. dr hab. Tomasz Nawracała

Słowo wstępne – ks. abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański

ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL (Lublin) – Nowe Przymierze – ostateczne „jestem’ Boga z ludźmi

ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr (UAM Poznań) –„Jestem przy Tobie” – prawda ludzkiego istnienia i sumienia

page1image3686032

godz. 11.45

o. dr hab. Adam Wojtczak OMI, prof. UAM (UAM Poznań) – „Pamiętam” Maryi
ks. dr hab. Jacek Hadryś, prof. UAM (UAM Poznań) – Na drogach chrześcijańskiej pamięci

page1image3686240

godz. 14.30

o. dr. hab. Grzegorz Bartosik OFM Con., prof. UKSW (Warszawa) –
Macierzyńskie czuwam Maryi nad Chrystusem i Kościołem

ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski (Lublin) – W szkole „maryjnego czuwania”

page1image3691024

godz. 16.15

ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT Wrocław) –

Peregrynacja jasnogórskiego obrazu przejawem obecności Maryi w Narodzie

Zakończenie konferencji
Ks. dr hab. Paweł Wygralak, prof. UAM,
Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu