Konferencja naukowa: Jezus Chrystus najwyższym i wiecznym Kapłanem. Współczesny dyskurs o kapłaństwie Jezusa Chrystusa. W 70-lecie kapłaństwa papieża Benedykta XVI

PLAN:

WROCŁAW 09 listopada (wtorek) 2021r.

Konferencja jest dedykowana papieżowi – seniorowi Benedyktowi XVI z okazji 70 rocznicy święceń prezbiteratu (29 czerwca 1951, katedra we Freising)

Konferencja odbędzie się w gmachu głównym PWT w sali Benedykta XVI na I piętrze

9.15. Otwarcie konferencji: Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec

9.30-11.15 I sesja, prowadzący: ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT)

  1. prof. dr hab. Marek Jagodziński (Międzynarodowa Komisja Teologiczna, KUL) Pneumatologiczno-komunijny wymiar sakramentu święceń
  2. prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz (UAM Poznań) Jezus Chrystus najwyższym kapłanem w świetle „Listów do kapłanów na Wielki Czwartek” Jana Pawła II
  3. prof. dr hab. Janusz Bujak (US Szczecin) Władza  Jezusa Chrystusa i władza kapłana w teologii Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

Dyskusja

11.30 – 13.15 II sesja, prowadzący: ks. mgr-lic. Dariusz Kuliński (PWT)

  1. dr hab. Dariusz Kwiatkowski, profesor UAM (Poznań) Teologiczne treści modlitw liturgicznych święta Jezusa Chrystusa najwyższego i wiecznego Kapłana
  2. dr hab. Rajmund Porada, profesor UO (Opole) Prymat Słowa wobec urzędu kościelnego w kontekście dyskusji nad problemem sukcesji apostolskiej
  3. dr hab. Tomasz Nawracała, profesor UAM (Poznań) Chrystus jako kaznodzieja łaski w posłudze słowa kapłanów
  4. mgr-lic. Przemysław Przyślak (PWT/KUL) Reinterpretacja terminu „kapłaństwo służebne” na rzecz terminu „kapłaństwo oblubieńcze” w perspektywie biblijnego obrazu Jezusa Oblubieńca

Dyskusja

13.30 – 15.00 III sesja: prowadzący: ks. dr hab. Piotr Rossa (UAM)

  1. dr hab. Paweł Kiejkowski, profesor UAM (Poznań) Modlitwa i posłuszeństwo – wyraz ludzkiej zażyłości Arcykapłana Jezusa Chrystusa z Przedwiecznym Ojcem. Wybrane aspekty teologii kapłaństwa Jezusa Chrystusa w ujęciu Józefa Sebastiana Pelczara

2. dr hab. Piotr Lorek, profesor EWST (Wrocław)  Mędrzec Budda i Kapłan     Jezus – dwa typy relatywizacji i reprezentacji człowieka

3. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT) Chrystologiczna struktura sakramentu święceń według Josepha Ratzingera

Dyskusja

15.00 Zakończenie konferencji: ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, dyrektor Instytutu Teologii Systematycznej PWT