Konferencja naukowa: Jezus Chrystus najwyższym i wiecznym Kapłanem. Współczesny dyskurs o kapłaństwie Jezusa Chrystusa. W 70-lecie kapłaństwa papieża Benedykta XVI

WROCŁAW 09 listopada (wtorek) 2021r.

Rok upamiętniający 70 – lecie święceń prezbiteratu papieża Benedykta XVI zainspirował teologów z Zakładu Teologii Systematycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutu Teologii Systematycznej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu do zorganizowania w dniu 9 listopada (wtorek) 2021 roku konferencji naukowej pt. Współczesny dyskurs o kapłaństwie Jezusa Chrystusa. W 70-lecie kapłaństwa papieża Benedykta XVI. Inspiracją do refleksji nad bogactwem tajemnicy Chrystusa w perspektywie Jego kapłaństwa może być XII tom Opera omnia Josepha Ratzingera Głosiciele słowa i słudzy waszej radości. Na aktualność teologicznej refleksji nad kapłaństwem Chrystusa wskazuje kryzys tych, którym dał On udział w swoim jedynym i wiecznym kapłaństwie. Konferencja odbędzie się w nowej sali Benedykta XVI na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Joseph Ratzinger jest doktorem honoris causa tego Wydziału.

Planowana konferencja będzie już dziesiątym z kolei spotkaniem teologów badających tajemnicę Jezusa Chrystusa, przygotowywanym przez poznański i wrocławski Wydział Teologiczny. W konferencjach uczestniczył zmarły 20 sierpnia 2021 ks. prof. dr hab. Marek Pyc (UAM Poznań). Chrystologia zmarłego Profesora mogłaby być inspiracją dla kolejnej konferencji chrystologicznej.

Organizatorzy proszą o nadsyłanie tematów proponowanych wystąpień na adres: o. prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz: bk@dominikanie.pl lub ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek: bferdek@pwt.wroc.pl 

Serdecznie zapraszamy i pozdrawiamy

o. prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP, Zakład Teologii Systematycznej WT UAM w Poznaniu
ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, Instytut Teologii Systematycznej PWT we Wrocławiu