Konferencja naukowa „Filozofia i teologia wobec dylematów współczesnego humanizmu”

Ołdrzychowice Kłodzkie 29.09–1.10 2022 

konferencja naukowa 

Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego 

oraz 

Instytutu Teologii Systematycznej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu 

czwartek 29 września 

13:00 obiad 

14:00-18:00  

Janusz Królikowski – przewodniczący sesji 

Otwarcie konferencji 

Jan Krasicki (UWr) – Czy w XXI w. humanizm jest możliwy? 

Leon Miodoński (UWr) – Czy współczesne stosowanie pojęcia „humanizm” ma jeszcze  sens? 

przerwa 

Wojciech Grygiel (UPJPII) – Inżynieria genetyczna a przyszłość ludzkości. Marcin Bogusławski (UŁ) – Kres człowieka? Czy posthumanizm potrzebuje humanizmu.  

Bogdan Ferdek (PWT) – Postpandemiczna przyszłość a chrześcijański humanizm.

18:00 kolacja 

piątek 30 września 

7:30 śniadanie 

8:30-13:00 

Bogdan Ferdek – przewodniczący sesji 

Mariusz Kuciński (KPSW) – Laickość i klerykalizm w kierunku nowego humanizmu w  perspektywie Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. 

Janusz Królikowski (UPJPII) – Problematyka antropologiczna w dyspucie heidelberskiej  Lutra (1518) i jej znaczenie.

przerwa 

Karol Morawski (UWr) – Dylematy antropologii politycznej. Historyczne i filozoficzne  zbliżenia oraz współczesne konteksty problematyki. 

Piotr Lorek (EWST) – Pokój przewyższa rozum. Ujęcie Apostoła Pawła i Patriarchy zen  Sengcana. 

13:00 obiad 

sobota 1 października 

7:30 śniadanie 

8:30-13:00  

Wojciech Grygiel – przewodniczący sesji 

Paweł Kiejkowski (UAM) – Josepha Ratzingera/Benedykta XVI apologia wiary w  kontekście postmodernistycznego redukcjonizmu w rozumieniu racjonalności nauk.  Wybrane aspekty na kanwie dyskusji na temat relacji Kościoła wobec teorii ewolucji. 

Jacek Aleksander Prokopski (PW) – Humanistyczny transcendentalizm Henry’ego Davida  Thoreau. 

przerwa 

Katarzyna Bogdanowicz (AT) (UG) – Niepokój o materialność muzyki. Wokół koncepcji  Lebenswelt Rogera Scrutona. 

Ilona Błocian (UWr) – Jaźń dionizyjska – Carl Gustav Jung. 

Leszek Kleszcz (UWr) – Kim jest człowiek? 

Zakończenie konferencji 

13:00 obiad