KONFERENCJA NAUKOWA WSPÓŁCZESNE CHRYSTOLOGIE

godz. 8.40 – otwarcie obrad

ks. prof. UMK dr hab. Daniel Brzeziński (UMK Toruń) – Liturgia jako anamneza Misterium Chrystusa

o. prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP (UAM Poznań) Liturgia jako objawienie Misterium Chrystusa w ujęciu Salvatore Marsiliego OSB

ks. prof. UAM dr hab. Dariusz Kwiatkowski (UAM Poznań) Zbawcza obecność Chrystusa w liturgii na podstawie konstytucji liturgicznej Sacrosanctum Concilium i Katechizmu Kościoła Katolickiego

ks. dr Michał Popowski (KUL Lublin) – Sakramentalna obecność Jezusa Chrystusa i Jego zbawczego dzieła w liturgii sakramentu chrztu świętego w świetle przepowiadania papieża Benedykta XVI.

s. prof. dr hab. Adelajda Sielepin (UPJPII Kraków) Chrystologia w chrześcijańskiej inicjacji

ks. dr Łukasz Pondel (WSD Kalisz) – Chrystologia liturgiczna według modelu chrystologii integralnej antropologicznie ukierunkowanej czyli chrystologii proegzystencji

godz. 11.30 – 12.00 Przerwa

ks. dr Mateusz Potoczny (UO Opole) – Chrystologia eucharystycznych anafor orientalnych na przykładzie modlitwy Addaja i Mariego

ks. dr Przemysław Sawa (UŚ Katowice) Chrystologia w tekstach i obrzędach Liturgii św. Jana Chryzostoma

Przerwa do godz. 15.00

ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT Wrocław) Chrystus jako Sługa świątyni

ks. mgr Julian Nastałek (PWT Wrocław) – Chrystus – Baranek Boży w liturgii. Implikacje dogmatyczne

ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski (UPJPII Tarnów) – Chrystologia liturgii: Wniebowstąpienie Chrystusa w teologii i doświadczeniu liturgicznym

ks. dr Sławomir Jeziorski – Akcenty chrystologiczne w modlitwach mszalnych okresu wielkanocnego

godz. 16:20 – 16.40 Przerwa

ks. mgr Krzysztof Wolnica (WST Jana Łaskiego w Warszawie) – Chrystus w liturgii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego

ks. dr Piotr Rossa (WSD Kalisz) – Jedyność i powszechność zbawcza Jezusa Chrystusa w wybranych tekstach liturgicznych

 

Sobota, 17 listopada 2018 r.

godz. 9.00

ks. dr Andrzej Dudek (UPJPII Tarnów) – Koncepcja kapłaństwa (chrystusowego, powszechnego i ministerialnego) w tekstach liturgicznych przed i po II Soborze Watykańskim

dr Paweł Beyga (PWT Wrocław) – Romano Guardiniego chrystologia liturgii

ks. mgr Dariusz Kuliński (PWT Wrocław) – Chrystologia eucharystyczna w ujęciu Brunona Fortego

godz. 10.00 – 10.30 Przerwa

ks. mgr Wiktor Trojnar (PWT Wrocław) Teologiczne znaczenie materii sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w świetle chrystologii J. Ratzingera/Benedykta XVI

ks. prof. dr hab. Marek Pyc (UAM Poznań) – Obecność Chrystusa w Eucharystii