Kazanie wygłoszone w parafii św. Jana Chrzciciela w Ozimku 24 sierpnia 2008

Sierpień jest w Polsce miesiącem pielgrzymek na Jasną Górę. Pielgrzymka jest obrazem Kościoła, który jest pielgrzymującym Ludem Bożym. To misterium Kościoła można pogłębić w oparciu o dzisiejszą Ewangelię. Zawiera ona co najmniej trzy ważne prawdy o Kościele.

  1. Mój Kościół.

Pan Jezus nazywa Kościół swoim Kościołem. Co to znaczy, że Kościół jest Kościołem Jezusa przekonał się Szaweł pod Damaszkiem. Tam usłyszał słowa Jezusa: Dlaczego mnie prześladujesz? Nie powiedział mu Pan Jezus: dlaczego prześladujesz chrześcijan?, lecz utożsamił się z nimi: dlaczego mnie prześladujesz? Szaweł po swoim nawróceniu zgłębiał tajemnicę Kościoła. Zostawił nam zawsze aktualne określenie Kościoła jako Ciała Chrystusa. Kościół jest jak ludzki organizm: ma głowę, którą jest sam Pan Jezus, a członkami tego organizmu są wszyscy ochrzczeni. Ponieważ Kościół jest Ciałem Jezusa Chrystusa, dlatego nie można postępować według zasady: Chrystus – tak; Kościół – nie. Pan Jezus chce przecież Kościoła, skoro się z nim utożsamił.

  1. Bramy piekielne

Pan Jezus nie zapowiedział Kościołowi łatwego losu. Zawsze będzie on przedmiotem ataku ze strony bram piekielnych. Dlatego powinno wzbudzić zdziwienie, gdyby poza Kościołem pozytywnie o nim mówiono i pisano. Współczesny atak bram piekielnych wyraża się w propagowaniu życia, tak jakby Boga nie było. Aby zrozumieć, co to znaczy żyć tak jakby Boga nie było, trzeba przywołać poglądy niemieckiego filozofa, żydowskiego pochodzenia, Herberta Marcusego. Jego poglądy stały się ideologią młodzieżowej rewolucji w 1968 i są ideologią tzw. nowej lewicy. Książka Marcusego Eros i cywilizacja stała się jakby biblią zbuntowanej młodzieży, która chciała urzeczywistnić slogany z tej książki, takie np. : Jak przyjemne to rób, chodzenie do pracy, to nie konieczność, zamiast wojny uprawiaj seks. Marcuse postulował jeszcze jedną rewolucję, która doprowadzi do zbudowania bezrepresyjnego społeczeństwa. W tym społeczeństwie nie będzie miejsca dla rodziny i Kościoła, które Marcuse uznaje za instytucje represyjne z samej natury. W tym bezrepresyjnym społeczeństwie będzie można zaspokoić popęd seksualny w sposób, który uchodził za perwersyjny i naganny. Z filozofii Marcusego wyrasta więc styl życia tak jakby Boga nie było.

  1. Piotr – Opoka

Zapowiadając ataki bram piekielnych Pan Jezus wyposażył swój Kościół w Opokę – czyli urząd św. Piotra. Św. Piotr działa w Kościele przez swoich następców Biskupów Rzymu. Na trudne dla Kościoła czasy, gdy wzmagają się ataki bram piekielnych, Pan Jezus daje Kościołowi wielkich papieży. Wspomnijmy Jana Pawła II i przypomnijmy sobie jego nauczanie o Kościele, według którego Eucharystia buduje Kościół Wyrażenie: Ciało Chrystusa ma dwa znaczenia. Oznacza Komunię Świętą, czyli Ciało i Krew Chrystusa pod postaciami chleba i wina, oraz oznacza Kościół. Przyjmując Ciało Chrystusa w Komunii Świętej stajemy się Jego Ciałem, którym jest Kościół. Komunia Święta jednoczy nas bowiem z Głową Kościoła i równocześnie z wszystkimi jego członkami. Dlatego właśnie Eucharystia buduje Kościół.

Zasadą: Eucharystia buduje Kościół można podsumować 34 lata duszpasterskiej działalności naszego Księdza Proboszcza. Niemal w każdym kazaniu nawiązywał do tajemnicy Eucharystii. Wyjaśniał nam ofiarniczy charakter mszy św. Zachęcał do częstego przyjmowania Komunii Świętej. W związku z pierwszymi piątkami miesiąca mówił o Komunii Świętej wynagradzającej. Uczył czynnego i świadomego uczestniczenia we mszy św., dlatego upominał, aby nie stać przed kościołem, otworzyć modlitewnik i śpiewać. Ze względu na Eucharystię, która buduje Kościół, dzięki Księdzu Prałatowi powstały na terenie parafii trzy nowe kościoły. Zazwyczaj słowo kościół kojarzone jest z chrześcijańską świątynią. Tymczasem chrześcijańska świątynia nazywa się kościołem, bo w niej gromadzi się Kościół i w niej ten Kościół budowany jest przez Eucharystię. Ze względu przede wszystkim na to, że Eucharystia buduje Kościół, Ksiądz Prałat był Promotorem budowy trzech kościołów.

Św. Cyprian (+258) biskup Kartaginy upominał swoich wiernych: Nie może mieć Boga za Ojca ten, kto nie ma Kościoła za matkę. Tych zaś, którzy występowali z Kościoła ostrzegał: Poza Kościołem nie ma zbawienia. Mam nadzieję, że nam niepotrzebne są te przestrogi, bo dzięki 34-letniej pracy duszpasterskiej naszego Księdza Proboszcza wiemy, że Eucharystia buduje Kościół i będzie go budowała z nas i wśród nas w tych trzech kościołach, które powstały dzięki Księdzu Prałatowi.

Dodaj komentarz