Kazanie wygłoszone w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Witoszów Dolny, 3.06.2021

Podając Komunię Świętą kapłan wymawia słowa „Ciało Chrystusa”. To wyrażenie ma dwa znaczenia. Po pierwsze, „Ciało Chrystusa” oznacza Komunię Świętą, czyli Ciało Chrystusa obecne prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie pod postacią chleba. Po drugie, według Apostoła Pawła „Ciało Chrystusa” oznacza Kościół. Obydwa znaczenia terminu „Ciało Chrystusa”, czyli Komunia Święta i Kościół, są ściśle ze sobą powiązane. Przyjmując Ciało Chrystusa w Komunii św. stajemy się Jego Ciałem, którym jest Kościół. Ilustracją tego ścisłego powiązania Komunii Świętej z Kościołem jest procesja Bożego Ciała. Ta procesja będzie Kościołem przechodzącym ulicami Witoszowa. W niesionej przez kapłanów monstrancji będzie szedł Chrystus – Głowa Kościoła pod postacią chleba, a wokół Niego będą szli członkowie Jego Ciała, którym jest Kościół. Procesja Bożego Ciała manifestuje więc Kościół i to w jego podstawowej funkcji, jaką jest wielbienie swojego Pana. Kościół jak Maryja w czasie nawiedzenia śpiewa Magnificat swojemu Panu. Taki Kościół wielbiący swojego Pana zamanifestuje się przez nas na ulicach Witoszowa. Będzie to przedłużenie Waszego odpustu parafialnego, ale i sprawdzian z odrobienia lekcji, jaką daje tytuł tej świątyni: Nawiedzenie NMP.

Kościół wielbi swojego Pana z kulturą. Nie przypadkowo w słowie „kultura” mieści się słowo „kult”. Największe bowiem dzieła kultury powstały na użytek kultu. Dzisiaj w procesji pokażemy kulturę: kulturę śpiewu, słów, dekoracji, postaw, ubioru, zachowania, a nawet myśli. Kościół idzie z kulturą w przeciwieństwie do agresywnej bandy, która wrzeszczy wulgaryzmami i z nienawiścią demoluje to, co napotka na swojej drodze, profanując nawet świątynie i kult.

Jednym z bardziej znanych dzieł kultury powstałych dla kultu jest słynny Ołtarz gandawski w Gent w Belgii. Pokazuje on adorację Baranka Bożego. Z głowy Baranka promieniuje światło, a z jego piersi wypływa krew napełniająca złoty kielich. Wokół klęczy czternaście aniołów z rękami złożonymi w geście modlitwy, dwóch z nich okadza ołtarz. Scenę oświetla gołębica symbolizująca Ducha Świętego. Ten słynny Ołtarz jest obrazem Ciała Chrystusa, czyli Kościoła adorującego swojego Pana. Takim Kościołem chcemy dzisiaj być nie tylko w tej świątyni Nawiedzenia, ale jako taki Kościół chcemy nawiedzić Witoszów wielbiąc swojego Pana jak Maryja. Chcemy z Ciałem Chrystusa jako Komunia Święta i jako Ciało Chrystusa, czyli Jego Kościół, przejść ulicami Witoszowa z kulturą.