KAZANIE WYGŁOSZONE W CHRÓŚCINIE OPOLSKIEJ 18 STYCZNIA 2015

            KAZANIE WYGŁOSZONE W CHRÓŚCINIE OPOLSKIEJ 18 STYCZNIA 2015

 

Polskie słowo Kościół chce być tłumaczeniem hebrajskiego słowa qahal, które oznacza: zebranie, zgromadzenie. Najważniejszym dla Izraelitów qahal było ich zebranie, zgromadzenie wokół Boga pod górą Synaj. Kościół natomiast jest zebraniem, zgromadzeniem chrześcijan wokół Chrystusa. To zgromadzenie chrześcijan wokół Chrystusa nazywa Apostoł Ciałem Chrystusa. Kościół jest zatem jak organizm człowieka: Chrystus jest głową a chrześcijanie członkami tego organizmu. W związku z tym św. Augustyn nauczał: Christus totus: caput et membra – Kościół to cały Chrystus: głowa i członki. W świetle takiego rozumienia Kościoła za bzdurę trzeba uznać slogan: Chrystus – TAK, Kościół – NIE. Zwolennik takiego sloganu pod pewnymi względami przypomina dżihadystę. Dżihadysta potrafi odciąć głowę swojemu przeciwnikowi. W przypadku chrześcijanina negacja Kościoła jest jakby samo-odcięciem się od głowy, którą jest Chrystus. W świetle idei Kościoła jako Ciała Chrystusa bolesnym paradoksem jest również podział Jego wyznawców w ramach Jego jednego Ciała. O tym podziale przypomina rozpoczynający się dzisiaj Tydzień Modlitw o zjednoczenie chrześcijan.

Apostoł Paweł uczy nas dzisiaj nie tylko tego, że Kościół jest Ciałem Chrystusa, ale również i tego, że zadaniem Ciała Chrystusa jest chwalenie Boga w ciele. Tym chwaleniem Boga w naszym Ciele jest liturgia, czyli uwielbianie Boga przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Dlatego w czasie liturgii klęczymy i stoimy, rękami wykonujemy odpowiednie gesty, słuchamy i śpiewamy, myślami rozważamy teksty liturgii. W liturgię zaangażowany jest więc cały człowiek – jego ciało i duch. Liturgią jest nie tylko msza święta, ale również sprawowanie pozostałych sakramentów, pogrzeb i liturgia godzin, której częścią są nieszpory. Anglikańska liturgia godzin poleca, aby tam, gdzie psalmy mówią o imieniu Boga skłonić głowę, a tam gdzie mówią o zgięciu kolan przed Bogiem – uklęknąć. Każdy nasz udział w liturgii powinien być chwaleniem Boga w naszych ciałach, a nie zorganizowaną obrazą Boga. Bogu bowiem należy się chwała. Zwraca na to uwagę jedna z pięciu zasad Reformacji: Soli Deo gloria. W kontekście wielu współczesnych bluźnierstw, które są wrogimi czynami i słowami przeciwko Bogu, chrześcijanie tym bardziej gorliwie powinny stosować nauczanie Apostoła Pawła: Chwalcie więc Boga w waszym ciele! Dzisiaj we Wrocławiu w ewangelickim kościele Opatrzności Bożej rozpoczniemy od liturgii słowa Bożego Tydzień ekumeniczny. Ta ekumeniczna liturgia pokazuje, że chociaż raz w roku podzieleni członkowie Ciała Chrystusa potrafią się zjednoczyć wokół Chrystusa- Głowy tego Ciała.

        My członkowie Ciała Chrystusa gromadzimy się wokół naszej Głowy – Chrystusa teraz na tej liturgii. Teraz wypełniamy nauczanie Apostoła: Chwalcie więc Boga w waszym ciele! Ciało Chrystusa ma dla nas dwa znaczenia. Ciało Chrystusa jest Komunią Świętą i również Ciało Chrystusa jest Kościołem. Przyjmując Ciało Chrystusa w Komunii Świętej stajemy się Jego Ciałem, którym jest Kościół. Chrystus w Komunii Świętej wiąże nas nie tylko z sobą – Głową Kościoła, ale również z wszystkimi członkami Kościoła. A zatem tak jak mówimy AMEN przed przyjęciem Ciała Chrystusa, tak również konsekwentnie powiedzmy AMEN przed tym Ciałem Chrystusa, którym jest Kościół – owo qahal, czyli zebranie, zgromadzenie chrześcijan wokół Chrystusa.

 

 

Dodaj komentarz