Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, urodzony 22 czerwca 1956 roku w Ozimku. W czasie studiów filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego wyróżniony III nagrodą za pracę nadesłaną na konkurs ogłoszony w ramach Nagrody Pokojowej 1978 im. Maksymiliana Kolbego-Reinholda Schneidera na temat: O. Maksymilian Kolbe, Reinhold Schneider i Dietrich Bonhoeffer – jako krzewiciele pokoju w służbie chrześcijańskiego sumienia (Lublin 11. 06. 1978). Studia filozoficzno-teologiczne zostały uwieńczone w 1981 roku magisterium na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie pracy: Kategoria przyszłości w polskiej literaturze filozoficzno-teologicznej. Po ukończeniu studiów i przyjęciu święceń kapłańskich w 1981 roku  wyróżniony II nagrodą za pracę nadesłaną na konkurs ogłoszony w ramach Nagrody Pokojowej 1982 im. Maksymiliana Kolbego-Reinholda Schneidera na temat: O Miłosierdziu Bożym i sprawiedliwości ludzi. (Lublin 26. 03. 1983).

Studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu zostały uwieńczone w 1987 roku doktoratem na podstawie pracy: Pojęcie „przyszłości” i „kairosu” we współczesnej teologii. Od 1992 praca na PWT we Wrocławiu przy Katedrze Eklezjologii na stanowisku adiunkta. 27 maja 1998 roku kolokwium habilitacyjne w oparciu o dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną: Sekty i nowe ruchy religijne jako problem teologiczny.

1 października 2001 nominacja na stanowisko profesora nadzwyczajnego PWT. 28 stycznia 2007 roku wykonanie aktu nadania tytułu profesora na podstawie uchwały Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 30 października 2006 r. o przedstawieniu kandydata do tytułu profesora.

Członek Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Dogmatyków oraz członek zarządu Sekcji Polskiej Towarzystwa Bonhoefferowskiego. 

 

 

 

 

 

  1. Nasza Siostra – Córą i Matką Pana. Mariologia jako przestrzeń syntezy dogmatyki, Świdnica 2007.

  2. Duch Boży nad wodami Renu. Refleksje nad ścieżkami nadreńskiej pneumatologii, Wrocław 2010.

  3. (red.) Współczesny dyskurs o Jezusie Chrystusie (Wrocław 2012).