Filozofia Wrocławska

 

We wtorek, 29 kwietnia 2008 roku, w ramach seminarium ks. prof. dra hab. Bogdana Ferdka, odbyło się spotkanie na Papieskim Wydziale Teologicznym, na które został zaproszony pan dr hab. Leon Miodoński – Dyrektor Instytutu Filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. Prelegent wygłosił referat dotyczący kontekstu historycznego oraz obecnego stanu filozofii w środowisku wrocławskim. W swojej refleksji, podkreślił związek historii zróżnicowanego kulturowo Dolnego Śląska z atmosferą naukową, jaka się wytworzyła na Uniwersytecie Wrocławskim. Szczególną uwagę przykuła przytoczona ciekawostka, iż wrocławska uczelnia w czasach przedwojennych miała trzy katedry filozofii. Na jednej siedział profesor katolicki, na drugiej protestancki, a na trzeciej żydowski. Na tej podstawie, powołując się na bogate przykłady współpracy z przeszłości, prof. Miodoński wielokrotnie apelował o połączenie sił i stworzenie wzajemnych kontaktów pomiędzy wydziałem teologicznym i filozoficznym wrocławskiej uczelni.

Dodaj komentarz