KAZANIE PRYMICYJNE WYGŁOSZONE DLA KS. WIKTORA TROJNARA, 28.05.2017

   Na początku różańca modlimy się o pomnożenie wiary, wzmocnienie nadziei i rozpalenie miłości. Wiara, nadzieja i miłość są trzema cnotami boskimi. Zazwyczaj słyszymy w kazaniach o wierze i miłości. Natomiast mniej słyszymy o nadziei. Dzisiejsza uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego jest świętem nadziei. Papież Benedykt XVI napisał encyklikę o nadziei Spe salvi. Według tej encykliki nadzieja jest oczekiwaniem dobra od przyszłości. Chrześcijańska nadzieja jest oczekiwaniem największego Dobra od przyszłości, którym jest sam Bóg. On jest Pierwowzorem człowieka, którego stworzył na swój obraz. Dlatego człowiek jako obraz Boga może znaleźć szczęście tylko w swoim Pierwowzorze, czyli w Bogu. To szczęście człowieka w Bogu nazywamy niebem.

Czytaj dalej „KAZANIE PRYMICYJNE WYGŁOSZONE DLA KS. WIKTORA TROJNARA, 28.05.2017”

WARSZTATY NAUKOWE W BAGNIE – Dogmat w liturgii

We wtorek 22 maja 2017 roku po zajęciach na Papieskim Wydziale Teologicznym doktoranci II Katedry Teologii Dogmatycznej udali się do Bagna, aby w Wyższym Seminarium Teologicznym ojców Salwatorianów uczestniczyć w kolejnych Warsztatach Naukowych zorganizowanych przez ks. prof. Bogdana Ferdka. Wyjątkowości temu spotkaniu nadał fakt, iż byli na nim obecni wszyscy doktoranci z II Katedry Teologii Dogmatycznej PWT we Wrocławiu. Dodatkowym pretekstem do zorganizowania warsztatów były minione dziewięćdziesiąte urodziny Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, który podczas swojego prawie ośmioletniego pontyfikatu położył szczególny akcent na liturgię. Odczytywał ją bowiem jako miejsce przekazywania i uobecniania się Bożego Objawienia.

Czytaj dalej „WARSZTATY NAUKOWE W BAGNIE – Dogmat w liturgii”