KONFERENCJA NAUKOWA Rycerstwo Niepokalanej odpowiedzią na znaki czasu

„Niepokalana – oto nasz Ideał” w odniesieniu do współczesnych znaków czasu

Celem, jaki przyświecał św. Maksymilianowi przy zakładaniu Rycerstwa Niepokalanej, było wcielenie w życie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi. To wcielanie w życie tego dogmatu Założyciel Niepokalanowa uzasadniał następująco: „Z Macierzyństwa Bożego wypływają wszystkie łaski udzielone Najświętszej Maryi Pannie. Pierwszą zaś z nich to Niepokalane Poczęcie. Musi być Jej bardzo miły ten przywilej, jeżeli sama zechciała się nazwać w Lourdes: <Jam jest Niepokalane Poczęcie>. Tym też drogim sercu imieniem pragniemy Ją nazywać. Niepokalana – oto nasz ideał. Samemu do Niej się zbliżyć, do Niej się upodobnić, pozwolić, by Ona opanowała nasze serce i całą naszą istotę, by Ona żyła i działała w nas i przez nas, by Ona miłowała Boga naszym sercem, byśmy do Niej należeli bezgranicznie – oto nasz ideał”[1]. Ideał jest doskonałością, najwyższym celem dążeń, wzorem. Niepokalana ma być ideałem dla członków Rycerstwa Niepokalanej w przeciwieństwie do ideałów głoszonych przez masonerię. 100 lat Rycerstwa Niepokalanej zbiega się z 300 rocznicą powstania masonerii. Ten zbieg rocznic nie jest przypadkowy. Św. Maksymilian świadomie założył Rycerstwo jako odpowiedź na działalność masonerii. We wspomnieniowym artykule pisze: „Było to w roku 1917. Masoneria rozigrała się we Włoszech na dobre. Przy obchodzie rocznicy Giordano Bruno pozwalano sobie już na podnoszenie sztandaru, na którym św. Michał Archanioł leżał pod nogami zwycięskiego Lucyfera. Naprzeciw okien Watykanu zatknięto masońską szmatę, ulotki rozrzucone głosiły, że policja włoska powinna wkroczyć do Watykanu. Od buntu Lutra lat 400, a od początku masonerii lat 200. W ubogiej celce pod kluczem, za wiedzą jednak przełożonych, w Kolegium Międzynarodowym w Rzymie, siedmiu młodych kleryków, w habitach franciszkańskich, przepasanych sznurem, z szablami, ale duchowymi to jest koronkami u boku, rozważało punkty pierwszego dyplomika Milicji Niepokalanej. Nad nimi, między dwoma jarzącymi się świecami stała figurka Niepokalanej”[2]. Niepokalana miała być ideałem dla Rycerstwa w opozycji do ideałów głoszonych przez masonów. Czy ten pomysł św. Maksymiliana zachowuje aktualność w kontekście współczesnych znaków czasów? Czytaj dalej „KONFERENCJA NAUKOWA Rycerstwo Niepokalanej odpowiedzią na znaki czasu”

Konferencja „Szare, bure i łaciate” – miejsce zwierząt w religii, kulturze i społeczeństwie

Dolnośląski Festiwal Nauki 2017 – „Nauka bez granic“

Dni Seniora 2017

Konferencja „Szare, bure i łaciate” – miejsce zwierząt w religii, kulturze i społeczeństwie

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna oraz Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu serdecznie zapraszają na konferencję „Szare, bure i łaciate – miejsce zwierząt w religii, kulturze i społeczeństwie, która odbędzie się 22 września 2017 roku, w godz. 10:00 – 14:00 w auli przy ul. św. Jadwigi 12 we Wrocławiu.

Interdyscyplinarna konferencja poświęcona będzie roli i miejscu zwierząt w historii i współczesnym świecie oraz zmianom w postrzeganiu ich praw i podmiotowości. Tematy poruszane podczas konferencji dotyczą także wpływu zwierząt na ewolucję doktryn religijnych, norm społecznych, politycznych, ekonomicznych i etycznych. Podczas konferencji zostanie zaprezentowany projekt wolontariatu Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku, ukierunkowanego na edukację i wsparcie w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami. Podsumowanie stanowić będzie panel dyskusyjny z udziałem m.in. przedstawicieli organizacji prozwierzęcych. Konferencja kierowana jest do przedstawicieli ośrodków akademickich Dolnego Śląska, osób zaangażowanych w działania na rzecz zwierząt i ich ochrony oraz do młodzieży szkolnej, studentów i seniorów.

Program konferencji:

9:30 – 10:00 Rejestracja

10:00 – 10:20 Wprowadzenie

10:20 – 11:20 Sesja I – Zwierzę – podmiot czy przedmiot

Prowadzenie Sesji I – mgr Joanna Gacka (doktorantka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej),

  • ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (Papieski Wydział Teologiczny), Zwierzęta w teologii katolickiej
  • prof. EWST, dr hab. Piotr Lorek (Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna), Wegetariańskie wątki biblijne
  • dr Dorota Chmielewska (Uniwersytet Wrocławski), Ludzie i zwierzęta przekraczając antropocentryzm

11:20 – 11:40 Przerwa

11:40 – 12:30 Sesja II – Prawa zwierząt – teoria i praktyka

Prowadzenie Sesji II – dr Łukasz Nysler (Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna)

  • mgr Anna Mierzwa (Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej), Prawnokarna ochrona praw zwierząt
  • dr Monika Humeniuk, mgr Joanna Gacka (Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna), Pomóż pomagać – wolontariat seniorów na rzecz zwierząt (prezentacja projektu)
  • Edyta Gal (Fundacja Koci Zakątek), Bezdomność zwierząt w Polsce i w gminie Wrocław okiem praktyka

12:30 – 12:50 Przerwa

12:50 – 14:00 Podsumowanie Konferencji – panel dyskusyjny „Zwierzęta w mieście”

Moderator – mgr Marta Bigda

Konferencja odbywać się będzie w Auli WSP i EWST przy ul. św. Jadwigi 12 we Wrocławiu.