WARSZTATY NAUKOWE

WARSZTATY NAUKOWE

06 grudnia 2016

DOGMAT  W KANONIE RZYMSKIM:

  1. Przymioty Boga (ks. mgr-lic Julian Nastałek)
  2. Chrystologia i soteriologia (ks. mgr  Maciej Dalibor SDS)
  3. Pneumatologia (ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek)
  4. Eklezjologia (mgr-lic. Paweł Beyga)
  5. Eschatologia (mgr-lic. Agnieszka Łoza)
  6. Modlitwa eucharystyczna w staroluterańskiej liturgii (ks. mgr –lic. Andrzej Fober)
  7. Charytologiczno – eschatologiczne aspekty w liturgii nabożeństwa wg Johna Wesleya (ks. mgr-lic. Krzysztof Wolnica)

Już po raz trzeci doktoranci w II Katedrze Teologii Dogmatycznej starali się wydobywać dogmat z liturgii. We wtorek 6 grudnia przedmiotem badań stała się starożytna modlitwa znana jako Kanon Rzymski. Siedmiu prelegentów ukazywało wybrane prawdy wiary w tekście I Modlitwy eucharystycznej. Ks. Julian Nastałek ukazał przymioty, które przypisuje Bogu Kanon Rzymski. W swojej pracy prelegent odwołał się do łacińskiego tekstu badanej modlitwy dowodząc, iż polskie tłumaczenie nie pozwala na oddanie całości jej teologicznej głębi. Czytaj dalej WARSZTATY NAUKOWE

KONFERENCJA NAUKOWA W TARNOWIE

Konferencja naukowa

ECCLESIA SEMPER RENOVANDA

Kościół ustawicznie się odnawia i czyni pokutę (LG 8)

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie

30 listopada 2015 r.

Aula Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie

9.00 – otwarcie konferencji: Odnowa Kościoła? W nurcie eklezjologii soborowej

ks. prof. UPJPII dr hab. Janusz Królikowski, dziekan WTST

9.20 – Słowo do uczestników konferencji

JE Bp dr Andrzej Jeż

9.30 – Eklezjologia w służbie odnowy Kościoła

prof. dr Miguel de Salis Amaral, Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża, Rzym

dyskusja, przerwa

11.00 – Ucieleśnianie (mistycznego) Ciała. Uwagi o sensie synodalności i synodu diecezjalnego

ks. dr Grzegorz Strzelczyk, Uniwersytet Śląski, Katowice

11.30 – Wyznaczniki rozwoju Kościoła według Drugiego Listu św. Jana

s. dr Joanna Nowińska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

dyskusja, przerwa

14.30 – Chryzmaty odnawiają Kościół – perspektywy i ograniczenia

ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław

15.00 – Kult maryjny odnawia i ożywia Kościół

o. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

dyskusja, przerwa

16.15 – Przepowiadanie w służbie odnowy Kościoła

ks. prof. UPJPII dr hab. Henryk Sławiński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

16.45 – „W imię Chrystusa…” (2 Kor 5, 20). Troska św. Pawła o wspólnotę Kościoła w Koryncie

ks. dr hab. Piotr Łabuda, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

dyskusja, podsumowanie

 

Charyzmaty odnawiają Kościół – perspektywy i ograniczenia

W Pierwszym Liście do Koryntian w rozdziale trzecim pojawiają się dwa obrazy Kościoła: święta świątynia Boga (3, 17) i Boża budowla (3, 9). Nawiązując do tych biblijnych obrazów może się dzisiaj zdawać, że święta świątynia Boga staje się grzeszną świątynią Antychrysta a Boża budowla się wali. W świętej świątyni Boga nawróceni chrześcijanie nadal pozostają grzesznikami i dlatego w Kościele możliwe są nawet najcięższe przestępstwa[1]. Boża zaś budowla, będąca Kościołem z pogan, którzy stali się chrześcijanami, jest dzisiaj Kościołem pogan, którzy jeszcze nazywają siebie chrześcijanami, a w rzeczywistości stali się poganami[2]. „Wielu uważa, że dzisiejszy Kościół to jedynie <zarządzanie faktyczną niewiarą>”[3]. Chrześcijanie dopuszczający się najcięższych przestępstw, jak i chrześcijanie, którzy stali się poganami, są powodem niezadowolenia z Kościoła do tego stopnia, że zarówno samo słowo Kościół, jak i jego rzeczywistość zostały zdyskredytowane[4]. Kościół potrzebuje zatem pilnie odnowy i rozbudowy. Czytaj dalej KONFERENCJA NAUKOWA W TARNOWIE