dr Agnieszka Łoza (Konieczna)

d

Agnieszka Łoza – ur. 19.09.1984 r. w Miliczu. Absolwentka (2009) studiów dziennych – magisterskich, na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (praca magisterska pt. Literacka demonologia Paulo Coelho w świetle teologicznej krytyki). W 2009 roku ukończyła również Kolegium Nauczycielskie im. Grzegorza Piramowicza we Wrocławiu oraz uzyskała dyplom licencjata z filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim (praca z językoznawstwa pt. Aniela i imiona pochodne w polskiej onimii i kulturze.) Od września 2009 r. pracuje w Gimnazjum im. Macieja Rataja oraz w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie. Od października 2010 pełni funkcję asystentki w Instytucie Teologii Systematycznej przy II Katedrze Teologii Dogmatycznej. Kontynuuje również studia teologiczne na studium licencjacko – doktoranckim na PWT we Wrocławiu.

2008-2009 – udział w ekumenicznym projekcie Prosto z serca, mającym na celu promowanie Słowa Bożego w mediach.

20. 06. 2009 r. – moderator dyskusji Ekumenizm – w drodze do jedności. Dyskusja w ramach festiwalu NOCE KOŚCIOŁÓW Wrocław – miasto spotkań.

Artykuł opublikowany w „Teologii w Polsce” Literacka demonologia Paula Coelho w świetle teologicznej krytyki [Teologia w Polsce 3 (2009) nr 2 s.319-339].

Od października 2009 – studia doktoranckie na Papieskim Wydziale Teologicznym – teologia systematyczna (seminarium z teologii dogmatycznej).

Od października 2010 – członkostwo w Towarzystwie Teologów Dogmatyków.

Dodaj komentarz