Agnieszka Kacała

kocala.jpg

 

kocala.jpg

 

 

  

 

Agnieszka Dorota Kacała – ur. 9.01.1985 r. we Wrocławiu. Absolwentka studiów dziennych – magisterskich, cykl B na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz Podyplomowego Studium Nauk o Rodzinie. Studia teologiczne I – go stopnia uwieńczyła pracą magisterską z teologii dogmatycznej (mariologii), nt.  „Reinterpretacja dogmatów maryjnych w ujęciu Józefa Ratzingera – Benedykta XVI”, której obrona odbyła się 26 V 2009 r.

 

    W czasie studiów magisterskich była m.in. Przewodniczącą Koła Teologicznego Uczelni (kadencja: 1. 10. 2006 do 2009r.). Od 2007 r. pełni funkcję Przewodniczącej Rady Parafialnej –  Parafii św. Mikołaja we Wrocławiu (I kadencja: od 25 III 2007 – 29 VI 2008 r., obecnie II kadencja: od 30 VI 2008 r. – …). Koordynator od strony rzymsko-katolickiej w latach 2005 i 2008 w „Akcji Dzieciaki” prowadzonej na terenie miasta Wrocław w ramach Dzielnicy Czterech Wyznań. Od 2007 r. – korespondent Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego Societas Apostolatus Catholici. Od września 2009 r. katechetka w Liceum Ogólnokształcącym nr XII, im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu. Od października zaś, Studentka studium licencjacko – doktoranckiego na macierzystej Uczelni.

 

    W wolnych chwilach chodzi po górach i zajmuje się florystyką.  Życiowe motto: Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt, Maria! (Jestem cały Twój i wszystko co moje do Ciebie należy, Maryjo). W świetle Krzyża formuj i wychowuj mnie Panie, bowiem dla mnie „umrzeć to zysk” (por. FIp 1,21).

 

    Czynny udział w sympozjach i sesjach:

  1. Udział i przewodniczenie w pierwszym otwartym spotkaniu Koła Teologicznego PWT, pt. „Jan Paweł II – pontyfikat, który zmienił świat”, Wrocław, dn. 18.10.2006.
  2. Przewodniczenie otwartemu spotkaniu KNT – PWT we Wrocławiu,  pt. Teologiczne aspekty <<Ewangelii Judasza>>, Wrocław, 10.05.2006.
  3. Przewodniczenie ekumenicznej sesji „W drodze do Sibiu” w auli  PWT we Wrocławiu, dn. 20.02.2007. 
  4. Referat w budynku MWSD we Wrocławiu, nt. „Droga wrocławskiej ekumenii A.D. 2007″,  dn. 12.12.2007.  
  5. Udział w obradach Komitetu Ekumenicznych Dni Biblijnych – 25 II 2008 r., Dom Towarzystwa Biblijnego w Warszawie – Błotach, ul. Przylaszczkowa 6.
  6. Przewodniczenie otwartemu spotkaniu Koła Naukowego Teologów – PWT we Wrocławiu, dn. 8.05.2008.
  7. Wykład w ramach Dni Papieskich w Krakowie, w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, w ramach sympozjum „Piękno w myśli wielkich teologów  i filozofów”, pt. „Tota pulchra! O pięknie w mariologii Józefa Ratzingera”, wygłoszony dn. 06.11.2008.
  8. Wykład w budynku MWSD we Wrocławiu, pt. „Wrocław – miasto spotkań. Dzielnica  4 wyznań”, dn. 15.01.2009.
  9. Udział w Posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Biblijnego, Warszawa, dn. 24.02.2009.
  10. Organizacja ekumenicznego Dnia Modlitw Kobiet, Wrocław, dn. 6.03.2009.

 

Dodaj komentarz